Webinaarisarja saariston kalatuotteista tänään ja tulevaisuudessa

Kuva on nauhoituksista Kemiössä. Hanna Nore parkitsee kalannahkaa.

Kuva on nauhoituksista Kemiössä. Hanna Nore parkitsee kalannahkaa.

 

Pienimuotoinen rannikkokalastus on suurten haasteiden edessä. Tässä viiden webinaarin sarjassa tartutaan kalanjalostuksen mahdollisuuksiin, jotka voisivat tuoda lisäarvoa kalastukselle saaristossa. Onko särkikalaa riittävästi, jotta sen kalastuksesta saataisiin kannattavaa? Mitä kaikkea silakasta voisi tehdä? Voisiko kilohailia hyödyntää muuna kuin maustekalana? Kuore alkaa jälleen olla kysytympi – mitä kuoreesta voi tehdä ja miten sen tarjonta voidaan taata pidemmällä aikavälillä? Ohjelma on suunniteltu ammattikalastuksesta ja kalanjalostuksesta kiinnostuneille.

Osallistua voi kaikkein kiinnostavimpaan webinaariin tai vaikka kaikkiin viiteen!

Webinaarit järjestetään tammikuussa 2021 viikoilla 2 ja 4. Ensimmäinen webinaari järjestetään keskiviikkona 13.1. Webinaareista tulee piakkoin yksityiskohtaisempaa tietoa biosfäärialueen biosfar.fi-sivustolle.

Webinaarien järjestämisestä vastaavat Saaristomeren Unesco-biosfäärialue, Åbo Akademin Skärgårdsinstitutet ja Åbolands fiskarförbund -yhdistys yhteistyössä Kalatuotteita saaristosta tänään ja tulevaisuudessa -hankkeen (Saaristomeren kalatalousryhmä) kanssa.

Uusi hanke luonnonkalan potentiaalista

Webinaarit ovat osa syyskuussa käynnistynyttä ”Kalatuotteita saaristosta tänään ja tulevaisuudessa” -hanketta.

Hankkeessa tuodaan esiin kalan monipuolisuutta elintarvikkeena ja terveystuotteena. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja tietoa siitä, miten vähemmän hyödynnettyjä kalalajeja käsitellään ja miten niistä valmistetaan ruokaa, sekä lisätä muiden kalalajien kysyntää ja sen myötä kalastajien kiinnostusta ottaa talteen myös muita kuin niitä lajeja, jotka tällä hetkellä ovat taloudellisesti kiinnostavimpia.

Hankkeessa tuotetaan yhteensä kaksitoista lyhytelokuvaa. Niiden aiheina ovat muun muassa kalankäsittely, kalanvalmistus ja kalannahan parkitseminen, ja niissä esitellään myös erilaisia saariston kalatalousammatteja. Saamme esimerkiksi nähdä kalastaja Börje Öhmanin kalastavan rysillä ja pääsemme troolikalastaja Mikael Brunströmin mukaan troolaamaan.

Hankkeen kohdealue on Saaristomeri, ja hankkeessa halutaan tuoda esille erityisesti uusia kalatalousalan sektoreita, joiden avulla voidaan vastata haasteisiin, joihin kalatalous alueella törmää, ja edesauttaa pienimuotoisen ammattikalastuksen säilymistä saaristossa.

Hanke jatkuu maaliskuuhun 2021 asti ja sitä rahoittavat Saaristomeren kalatalousryhmä, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Svenska kulturfonden.

Hankkeen hankevastaavana toimii Marina Saanila.