Yhteistyöllä ja verkostoituen eteenpäin – Pasi Kokkonen on yksi Itä-Suomen kalastusmatkailua edistävän hankkeen yrittäjistä.

On helteinen iltapäivä Puumalassa. Olen lähdössä kalastusmatkailuyrittäjä Pasi Kokkosen kanssa kalaan Saimaan Lietvedelle. Matka alkaa vanhasta ja idyllisestä venevajasta, joka kohoaa aivan vedenpinnan yläpuolella. Sen sijaan vene ja sen laitteisto ovat uusinta uutta ja vastaavat hienosti vaativammankin asiakkaan tarpeisiin. Kun uistimet lipuvat veneen perässä ja kalan havaitsemista helpottavat kaikuluotaimet ovat päällä, ehtii siinä moottorin hitaasti hyrräillessä kuulla tarkemmin kalastusmatkailusta ja sen edistämiseen tähtäävästä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamasta paikallisen kehittämisen hankkeesta, jossa Kokkonenkin on mukana.

Kokkonen on toiminut kalastusmatkailuyrittäjänä kymmenkunta vuotta. Hän järjestää veneellään vetouistelu- ja heittokalastusmatkoja. Asiakkaita on moneen lähtöön: on yrityksiä ja yksityishenkilöitä, suomalaisia ja ulkomaalaisia. Erityisesti Aasiasta turisteja on ollut aiempaa enemmän. Aiemmin venäläiset olivat suurin asiakaskunta, mutta ruplan arvon heikkenemisen myötä heidän osuutensa on vähentynyt.

Laadukas kalamatkailu Itä-Suomessa -hanke

Kokkonen on mukana Itä-Suomen kalatalousryhmän Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa -hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Pohjois- ja Etelä-Savon kalastusmatkailuyrittäjien välistä yhteistyötä ja alueen kalastusmatkailua. Hankkeen avulla yrittäjien tarjoamat palvelut pyritään yhdistämään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita isompien myyjien ja matkanjärjestäjien on helpompi myydä myös suuremmille ryhmille. Yhteistyötä myös esimerkiksi majoituspalvelujen tarjoajien kanssa kehitetään, jotta matkailu olisi asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa ja mukautuisi monenlaisiin tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa viestintää ja markkinointia Itä-Suomen kalastusmatkailupalveluista sekä yrittäjien korkean tason palveluista ja asiantuntemuksesta sekä kehittää yrittäjien osaamista koulutuksin ja yhteisellä opintomatkalla.

Hanke sai alkusysäyksensä helmikuussa 2018 Varkaudessa, jossa järjestettiin kalastusmatkailun strategiapäivä. Varsinaisesti hanke lähti kuitenkin vasta nyt vuodenvaihteessa käyntiin ja hanketta koordinoiva Future Missions Oy on haastatellut läpi mukana olevat noin 15 yritystä luodakseen yleiskuvan yritysten taustoista, toiminnasta, heikkouksista ja vahvuuksista. Tarkemman yhteisen suunnittelutyön ja verkostoitumisen alku on koronepidemian takia siirtynyt keväältä loppukesälle. Kuitenkin jo tässä vaiheessa on joukosta löytynyt päteviä ja kiinnostuneita yrittäjiä esimerkiksi selvittämään alustavasti mahdollisuuksia kehittää kalastusmatkailua kuntoutusmuotona. Suunnitteilla on myös jakaa yrittäjiä pienempiin ryhmiin heidän erikoisosaamisensa perusteella. Kokkonen toivoo hankkeelta mahdollista koulutusta kaikuluotainlaitteistoista, jotta korkealuokkaisesta välineistöstä saisi kaiken hyödyn irti.

Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa -hankkeella on vahva pohja aiemmassa vastaavanlaisessa Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittamssa  Turisteja kalastamassa -hankkeessa. Silloin luotiin malli yhteisille kalastusmatkailun laatukriteereille, jonka viisi osa-aluetta ovat asiakaspalvelu, kalastusosaaminen, välineet ja laitteet, turvallisuus sekä kalavarojen kestävä käyttö. Kokkonen ja eräs toinen nykyisen hankkeen yrittäjä olivat mukana myös edellisessä hankkeessa. Se painottui Venäjän turismin edistämiseen, ja Kokkosen mielestä hanke oli onnistunut. Uudelle hankkeelle oli kuitenkin kysyntää, sillä venäläisten turistien määrä on hiipunut ja alalle on tullut uusia ja nuoria yrittäjiä.

Pasi Kokkonen
Kaikuluotausteknologia helpottaa kalastusta

Kalastusmatkailun poikkeuksellinen kesä

Kalastusmatkailussa – kuten matkailualalla yleensäkin – on koronapandemian takia ollut hiljaista, sillä ulkomaalaisia turisteja ei ole käytännössä lainkaan ja yleinen taloudellinen epävarmuus on heikentänyt kysyntää muutenkin. Kokkonen kuitenkin toivoo, että näin kotimaanmatkailun suvena suomalaiset kiinnostuisivat lomareissuillaan hyödyntämään myös kalastusmatkailun palveluja.

Kalusto ei onneksi heikosta kysynnästä huolimatta seiso tyhjän panttina, sillä kalastus on myös Kokkoselle itselleen rakas harrastus ja hän käy usein kalassa lähivesillä ja toisinaan kauempana rannikollakin. Vielä kauemmaksikin tarjoutui tilaisuus lähteä, kun häntä pyydettiin kalaoppaaksi Norjaan ja jopa Karibialle. Kokkonen ei ole kuitenkaan halunnut kotiseutuaan pysyvämmin jättää – tunteehan hän täällä kalavedetkin parhaiten, mikä on ammattiosaamisen kulmakivi.

Vene on hiljalleen matkannut vesillä hyvän tovin, mutta kala ei syö, vaikka niitä kaikuluotaimessa näkyykin. Kokkosen mukaan tällainen on ennennäkemätöntä. Päätämme kuitenkin vielä ajaa yhden syvänteen ylitse, sillä Kokkonen tietää sen olevan kuhien suosikkipaikka. Pian lähes samanaikaisesti kahteen uistimeen nappaakin kala ja sieltä nousee kuha ja hauki. Saalista vedestä nostaessa Saimaan kauniilla vesillä kaltaiselleni kalastusnoviisillekin avautuu kalastuksen hauskuus ja jännittävyys. Saan saaliiksi saadut kalat kotiinviemisiksi, ja avotulella niistä valmistuukin herkullinen ateria koko perheelle.

Katso video: Yrittäjä Pasi Kokkonen ja “Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa” -hanke

Juttua varten on haastateltu myös Itä-Suomen kalatalousryhmän aktivaattoria Pekka Sahamaa ja Future Missions Oy:n Niilo Valkosta.

Teksti, kuvat ja video: Tyyni Kantonen
tyyni.kantonen@mmm.fi