Markkinoinnin innovaatio-ohjelma

Markkinoinnin innovaatio-ohjelma

Markkinoinnin innovaatio-ohjelman toteuttaa Pro Kala ry. Ohjelman tavoitteena on parantaa kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-asemaa ja arvoa. Tähän pyritään erityisesti arvoketjun yhteistyötä kehittämällä sekä markkinavetoista tuotantoa ja toimintaa edistämällä. Erityinen painopiste on kestävästi tuotettuun kalaan perustuvien arvoketjujen arvon ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä kalatuotteiden laadun, arvon ja markkina-aseman parantaminen.

Troolari Huovarin kannella © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Markkinoinnin innovaatio-ohjelma

Markkinoinnin innovaatio-ohjelman toteuttaa Pro Kala ry. Ohjelman tavoitteena on parantaa kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-asemaa ja arvoa. Tähän pyritään erityisesti arvoketjun yhteistyötä kehittämällä sekä markkinavetoista tuotantoa ja toimintaa edistämällä. Erityinen painopiste on kestävästi tuotettuun kalaan perustuvien arvoketjujen arvon ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä kalatuotteiden laadun, arvon ja markkina-aseman parantaminen.

Toimenpiteet voivat liittyä uusien kuluttajatrendien hyödyntämiseen sekä kotimaisen kalan tuotteistamiseen ja mielikuvamarkkinoinnin kehittämiseen sekä yleisesti koko arvoketjua hyödyttävän menekinedistämisen toteuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on tukea kalatalouden toimialan julkisuuskuvaa sekä tukea toimialan kansainvälistymistä ja vientiä.

Ohjelmalla on neljä keskeistä teemaa:

 • Kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-aseman ja arvon parantaminen
 • Toimialan verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen
 • Toimialan julkisuuskuvan parantaminen
 • Vienti ja kansainvälistyminen

Yhteistyöverkostoon kuuluvat:

 • Kala-alan yritykset/yrittäjät
 • Kala-alan järjestöt ja organisaatiot
 • Luonnonvarakeskus
 • Team Finland / Food from Finland
 • Valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt ja organisaatiot

Ohjelman ohjausryhmä:

 • Kim Jordas, SAKL
 • Irja Skytén-Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto
 • Jari Multanen, Suomen Kalakauppiasliitto
 • Pekka Heikkilä, ETL Kalateollisuusyhdistys
 • Asmo Honkanen, LUKE
 • Esa Wrang, Food from Finland
 • Katriina Partanen, Pro Kala
Kuva: Pro Kala ry
Kuva: Pro Kala ry

Tapahtumia ja tiedotteita:

14.5.2020 Kalatalouden innovaatio-ohjelmien väliraportit on julkaistu

Vedestä ruokapöytään -uutiskirjeet:
8/2018
7/2018
6/2018
5/2018
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018

14.6.2018 Markkinointiohjelma mahdollistaa, viestii ja rakentaa verkostoja

Kalatalouden innovaatio-ohjelmiin kuuluvaa markkinointiohjelmaa koordinoiva Pro Kala on tarttunut kaksin käsin innovatiivisuuden haasteeseen. Ensimmäisen vuoden aikana kalan markkina-aseman ja arvon kasvattamiseen sekä alan julkisuuskuvan ja verkostoitumisen kehittämiseen tähtäävässä ohjelmassa on muun muassa järjestetty kalatalouden innovaatiopäivät, julkaistu ensimmäinen koko kalan tuotantoketjun kattava tietokirja ja aloitettu perinne kansallisen kalakeittopäivän viettämiseksi vuosittain. Lue koko tiedote täältä.