Innovations­program för marknads­föring

Innovationsprogram för marknadsföring

Innovationsprogrammet för marknadsföring genomförs av Pro Fisk rf. Målet med programmet är att på ett hållbart sätt stärka de producerade fisk­produkternas marknads­position och öka deras värde. För att göra det strävar man särskilt efter att utveckla samarbetet i värde­kedjan samt den marknads­drivande produktionen och verk­samheten. Ett särskilt fokus­område är att öka värdet på och konkurrens­kraften för värdekedjorna som bygger på hållbart producerad fisk samt öka kvaliteten och värdet på samt stärka marknads­positionen för fisk­produkterna.

Troolari Huovarin kannella © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Innovations­program för marknads­föring

Innovations­programmet för marknads­föring genomförs av Pro Fisk rf. Målet med programmet är att på ett håll­bart sätt stärka de producerade fisk­produkternas marknads­position och öka deras värde. För att göra det strävar man särskilt efter att utveckla samarbetet i värde­kedjan samt den marknads­drivande produktionen och verk­samheten. Ett särskilt fokus­område är att öka värdet på och konkurrens­kraften för värdekedjorna som bygger på hållbart producerad fisk samt öka kvaliteten och värdet på samt stärka marknads­positionen för fisk­produkterna.

Åtgärderna kan innefatta utnyttjande av nya konsumtionstrender och produktifiering av inhemsk fisk samt utveckling av imagemarknadsföring och säljfrämjande åtgärder som gynnar hela värdekedjan. Dessutom är målet att främja den allmänna bilden av fiskerinäringen samt internationaliseringen och exporten i branschen.

Programmet har fyra centrala teman:

 • Stärka hållbart producerade fiskprodukters marknadsposition och öka deras värde
 • Utveckla nätverksbyggandet och samarbetet i branschen
 • Förbättra den allmänna bilden av branschen
 • Export och internationalisering

I samarbetsnätverket ingår:

 • företag/företagare inom fiskerinäringen
 • sammanslutningar och organisationer inom fiskerinäringen
 • Naturresursinstitutet
 • Team Finland/Food from Finland
 • nationella och regionala organisationer

Programmets styrgrupp:

 • Kim Jordas, FYFF
 • Irja Skytén-Suominen, Finlands fiskodlarförbund
 • Jari Multanen, Finlands Fiskhandlarförbund
 • Anna Vainikainen/Irina Simola, ETL Kalateollisuusyhdistys
 • Asmo Honkanen, Naturresursinstitutet
 • Esa Wrang, Food from Finland
 • Katriina Partanen, Pro Fisk
Kuva: Pro Kala ry
Foto: Pro Kala ry