Innovationsprogram

Innovationsprogram

Målet för Finlands EHFVF-program är att påskynda innovationer inom fiskeriet. De fleråriga innovationsprogrammen syftar till utvecklingsarbete som bestående gynnar hela sektorn. Syftet med programmen är att främja utvecklingsarbeten i nätverk mellan företag samt utvecklingsarbete i nätverk som bygger på partnerskap mellan offentliga aktörer för att lösa de mest centrala utmaningarna inom sektorn.