Utvecklingsprogram för fisket (KaKe)

Utvecklings­program för fisket (KaKe)

Huvudmålet för utvecklingsprogrammet för fisket (KaKe) är att förbättra det inhemska fiskets lönsamhet på ett hållbart sätt och att öka utbudet av vild fisk som går direkt till konsumenterna eller till förädling. Ett ekonomiskt lönsamt fiske säkerställer kontinuiteten i fisket och konsumenternas tillgång till vild fisk. Via programmet utvecklas och införs nya verksamhetssätt och teknologier. Samtidigt måste dock fiskets ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet säkerställas.

Utvecklings­program för fisket (KaKe)

Huvudmålet för utvecklingsprogrammet för fisket (KaKe) är att förbättra det inhemska fiskets lönsamhet på ett hållbart sätt och att öka utbudet av vild fisk som går direkt till konsumenterna eller till förädling. Ett ekonomiskt lönsamt fiske säkerställer kontinuiteten i fisket och konsumenternas tillgång till vild fisk. Via programmet utvecklas och införs nya verksamhetssätt och teknologier. Samtidigt måste dock fiskets ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet säkerställas.

De ökade kostnaderna har under de senaste åren försämrat fiskets lönsamhet. I framtiden står vi hur som helst inför en övergång från fossila bränslen och en allmän förbättring av energieffektiviteten. I KaKe kartläggs och pilottestas möjligheterna till nya energilösningar.

Tillståndspolitiken har varit en stor utmaning för det kommersiella fisket. I KaKe söker man lösningar på frågan genom att förbättra den kunskapsbaserade förvaltningen av fiskresurserna och fisket samt konfliktlösningarna.

Tekniska lösningar för både fisket och hanteringen av fångsten är ett centralt utvecklingsobjekt. Utveckling av fångstredskapens selektivitet ökar fiskets ekologiska hållbarhet och förbättrar fiskets ekonomiska lönsamhet. Genom att utveckla sorteringen av fångsten kan man förbättra fiskets ekonomiska värde och öka den fångst som används som människoföda.

Vid kusten stör sälar och storskarvar det kommersiella fisket. I KaKe fortsätter utvecklingen av tillämpningar som fördriver sälar i samarbete med vattenbruket. Nya lösningar söks för att förhindra skador som storskarven orsakar fisket.

Arbetspaketen i KaKe:

 • Den gröna omställningen
 • Kunskapsbaserad förvaltning av fiskresurser och hållbart fiske
 • Utveckling av redskaps- och fisketeknologi
 • Minskning av skador orsakade av sälar och fåglar

KaKe samarbetar intensivt med andra program och det nationella fiskerinätverket. I de överlappande temana ansvarar KaKe för samordning av digitaliseringen. Centrala intressentgrupper utöver partnerna är fiskare, förädling och ägare av fiskerättigheter.

Partner i KaKe:

 • Naturresursinstitutet (samordnare)
 • Jyväskylä universitet
 • Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF
 • Aalto Design Factory
 • Västra Finlands fiskericentrum
 • Åbo universitet
 • Sydöstra Finlands yrkeshögskola

Nya partner kan ansluta sig till nätverket under perioden.

Kake har beviljats 1,3 miljoner euro i finansiering för 2023–2026.