Synpunkter på GFP’s kontrollrevision

Synpunkter på GFP’s kontrollrevision

Kontrollsystemet för Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik håller på att förnyas. Beslut om ändringarna har fattats genom en förordning som trädde i kraft i januari 2024. Ändringarna ska i praktiken tillämpas stegvis vid olika tidpunkter. Denna webbplats syftar till att berätta om de viktigaste förändringarna bit för bit. Dessa texter ger dock ingen fullständig bild. Aktören är trots allt skyldig att känna till allt ansvar och alla skyldigheter som hänför sig till aktörens verksamhet.

Silakkarysät Selkämerellä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Synpunkter på GFP’s kontrollrevision