Kalanjalostus ja kalakauppa

Elinkeinokalatalouden arvoketjussa suurin arvo syntyy, kun kala siirtyy kalanviljelijältä tai kalastajalta kohti kuluttajaa. Vuonna 2014 kalatalousyritysten kokonaistuotot olivat 957 miljoonaa euroa, joista tuotoiltaan suurin toimiala oli kalanjalostus, 399 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurimmat alat olivat kalatukku- ja kalan vähittäiskauppa. Toimialat ovatkin hyvässä nousujohteessa.

Kalanjalostus ja kalakauppa lukuina:

  • Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 153 miljoonaa euroa, josta suurin osa tuli kalanjalostuksesta. Sekä tukkukauppa että vähittäiskauppa tuotti 28 miljoonan euron jalostusarvon. Kalastuksen jalostusarvo oli 17 miljoonaa euroa ja vesiviljelyn 16 miljoonaa euroa.
  • Kalanjalostus oli myös kalatalouden kannattavin toimiala noin 10 miljoonan euron nettotuloksella. Kalastuksen nettotulos oli 3,7 miljoonaa, tukkukaupan 3 miljoonaa ja vähittäiskaupan 1,5 miljoonaa. Vesiviljely-yritykset tekivät 0,7 miljoonaa euroa tappiota.
  • Suomalaiset yritykset jalostivat 80 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2015. Määrä oli sama kuin vuonna 2013, jolloin kalajalosteiden tuotantoa tilastoitiin edellisen kerran.
  • Jalosteiden raaka-aineena käytetystä kalasta 46 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 34 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua. Kotimaisen kalan osuus pieneni ja ulkomaisen vastaavasti kasvoi yli kymmenen prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.
  • Kotimaisen kalan osalta muutos johtui silakan pakastuksen vähenemisestä viennin Venäjälle tyrehdyttyä vuonna 2014. Ulkomaisen kalan jalostuksen kasvua selittää norjalaisen lohen lisääntynyt käyttö raaka-aineena.
  • Fileiksi tai muiksi tuorevalmisteiksi jalostettiin kotimaista kalaa 18 miljoonaa kiloa ja tuontikalaa 21 miljoonaa kiloa. Pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin käytettiin 14 miljoonaa kiloa kalaa, josta kolme neljäsosaa oli kotimaista.
  • Lohen ohella tärkeimmät jalostusteollisuuden käyttämät lajit olivat kirjolohi, silakka ja siika. Näiden neljän lajin osuus kaikesta kalaraaka-aineesta oli 97 prosenttia.
  • Kalaa jalostaneita yrityksiä oli 135, joista yli puoli miljoona kiloa jalostaneita oli 24. Ne jalostivat 94 prosenttia koko jalostetun kalan määrästä.

Kalanjalostuksesta ja kalakaupasta saat lisätietoa kalanjalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavien yritysten etujärjestöltä Suomen Kalakauppiasliitolta.