Kalanjalostus ja kalakauppa

Elinkeinokalatalouden arvoketjussa suurin arvo syntyy, kun kala siirtyy kalanviljelijältä tai kalastajalta kohti kuluttajaa. Vuonna 2017 kalatalousyritysten kokonaistuotot olivat 959 miljoonaa euroa, joista tuotoiltaan suurin toimiala oli kalanjalostus, 354 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurimmat alat olivat kalatukku- ja kalan vähittäiskauppa. 

Kalanjalostus ja kalakauppa lukuina:

  • Vuonna 2017 kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 155 miljoonaa euroa, josta 49 miljoonaa tuli kalanjalostuksesta. Kalan tukkukaupan jalostusarvo oli 36,3 miljoonaa euroa ja vähittäiskaupan 27,7 miljoonaa euroa. Kalastus puolestaan synnytti 17,2 miljoonaa euroa ja vesiviljely 24,7 miljoonaa euroa jalostusarvoa.
  • Kalanjalostus oli myös kalatalouden kannattavin toimiala 8,8 miljoonan euron nettotuloksella. Tukkukaupan nettotulos oli 4,1 miljoonaa, vähittäiskaupan 6,3 miljoonaa, kalastuksen 5,4 miljoonaa ja vesiviljelyn 8,4 miljoonaa euroa.
  • Suomalaiset yritykset jalostivat 80 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2015. Määrä oli sama kuin vuonna 2013, jolloin kalajalosteiden tuotantoa tilastoitiin edellisen kerran.
  • Vuonna 2015 jalosteiden raaka-aineena käytetystä kalasta 46 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 34 miljoonaa kiloa ulkomailta tuotua. Kotimaisen kalan osuus pieneni ja ulkomaisen vastaavasti kasvoi yli kymmenen prosenttia vuoteen 2013 verrattuna.
  • Kotimaisen kalan osalta muutos johtui silakan pakastuksen vähenemisestä viennin Venäjälle tyrehdyttyä vuonna 2014. Ulkomaisen kalan jalostuksen kasvua selittää norjalaisen lohen lisääntynyt käyttö raaka-aineena.
  • Fileiksi tai muiksi tuorevalmisteiksi jalostettiin kotimaista kalaa 18 miljoonaa kiloa ja tuontikalaa 21 miljoonaa kiloa vuonna 2015. Pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin käytettiin 14 miljoonaa kiloa kalaa, josta kolme neljäsosaa oli kotimaista.
  • Lohen ohella tärkeimmät jalostusteollisuuden käyttämät lajit olivat kirjolohi, silakka ja siika. Näiden neljän lajin osuus kaikesta kalaraaka-aineesta oli vuonna 2015 97 prosenttia.
  • Kalaa jalostaneita yrityksiä oli vuonna 2015 135, joista yli puoli miljoona kiloa jalostaneita oli 24. Ne jalostivat 94 prosenttia koko jalostetun kalan määrästä.

Kalanjalostuksesta ja kalakaupasta saat lisätietoa kalanjalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavien yritysten etujärjestöltä Suomen Kalakauppiasliitolta.