Karttjänst för fiskehamnar

Fiskehamnar på kartan

På kartan på denna sida finns information om fiskehamnar och deras egenskaper. Mer information om hamnarna fås från närings-, trafik- och miljöcentralerna. Uppgifterna om fiskehamnarna samlades in i en utredning om fiskehamnar 2017–2018.

Uppdateringar av uppgifterna om fiskehamnarna ska lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen (emkr@ely-keskus.fi). Hamnuppgifterna uppdateras en gång om året.

Fiskehamnar på kartan

Bakgrund

I den utredning om fiskehamnar som gjordes 2017–2018 samlade man in och uppdaterade geografisk information om fiskerihushållningen. Huvudsyftet med utredningen var att identifiera fiskehamnar och landningsplatser som är viktiga inom fiskerihushållningen, särskilt för det kommersiella fisket, samt att analysera sektorns utvecklingsmöjligheter, och med hjälp av dessa uppgifter förbättra verkningsfullheten av Europeiska havs- och fiskerifondens finansiering för utveckling av fiskehamnar. Syftet med utredningen var också att identifiera de viktigaste nationella fiskehamnarna. När det gäller detta mål har man kommit fram till att situationerna och förhållandena förändras snabbt, särskilt när det gäller kust- och inlandsfisket, vilket gör det svårt att prioritera vilka objekt som bör beviljas stöd. Därför kommer denna prioritering även i framtiden att göras utifrån bedömningar från fall till fall. 

Utredningen om fiskehamnar gjordes i samarbete mellan fiskeriförvaltningen, fiskeaktionsgrupperna och Naturresursinstitutet.

OBS! Karttjänsten fungerar för närvarande dåligt i webbläsaren Chrome. Informationen om fiskehamnar kan öppnas i Internet Explorer eller Firefox.

Informationen i karttjänsten är på finska.