Mitä on kaupallinen kalastus?

Kaupallisena kalastuksena pidetään kalastusta saaliin myyntitarkoituksella. Suomen kalastuslain sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan säädösten mukaisesti muut kuin kaupalliset kalastajat eivät saa myydä saalistaan lukuun ottamatta sisävesillä satunnaisesti suoraan kuluttajalle myytävää vähäistä kala- tai rapuerää.

Kaupallisella kalastajalla on joitain vapaa-ajan kalastajista poikkeavia oikeuksia. He voivat myydä saaliista ja saada julkisia tukia. Lisäksi kaupalliset kalastajat voivat käyttää kalastuksessa pyynti- tai venekuntaa kohden enemmän kuin 240 metriä verkkoja ja 100 koukkua koukkupyydyksessä, troolia sekä lohen ja taimenen kalastuksessa isorysää. Vapaa-ajan kalastajia koskeva verkkojen enimmäismäärä (240 metriä) on voimassa vain leveysasteen 67° 00´ N etelänpuoleisissa vesissä.

Kaupallisen kalastajan tulee rekisteröityä ennen kalastuksen aloittamista mm. ELY-keskuksen ylläpitämään rekisteriin kaupallisista kalastajista. Lisäksi kaupallisen kalastajan tulee rekisteröidä kalastusaluksensa tai -veneensä kalastusalusrekisteriin sekä jättää saalisilmoituksia saaliistaan. Kaupallisia kalastajia koskee myös elintarvikelainsäädäntö, josta tulee mm. velvoitteita alkutuotantoilmoituksen jättämiseen.
(Kalat.fi)

Kuinka alkaa kaupalliseksi kalastajaksi?

Uusia ammattikalastajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kotimaisella kalalla on suurempi kysyntä kuin mitä ehditään kalastaa, ja kalasta saa hyvän hinnan. Nykyisten ammattikalastajien keski-ikä alkaa olla niin korkea, että kotimaisen kalan saatavuus tulevaisuudessa on uhattuna.

Ammattikalastajan työ vaatii halua ja intoa työskennellä ulkoilmassa – pyydykset on koettava, satoi tai paistoi. Ala uudistuu myös kokoajan. Uusia pyydysmenetelmiä sekä korkeamman jalostusasteen tuotteita kehitellään, vaikka perinteinen kalatiskiltä ostettu kala onkin alati kasvavassa suosiossa.

Onko sinusta kaupalliseksi kalastajaksi? Lue lisää aiheesta ELY-keskuksen sivuilta!

Lisätietoja kaupallisesta kalastuksesta saat myös täältä:

ELY-keskus: elinkeinokalatalous

Suomen Ammattikalastajaliitto

Suomen sisävesiammattikalastajat