Programperioden 2014–2020

Programperioden 2014–2020

Genom Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland finansierades under programperioden 2014–2020 främjande av hållbart fiske och vattenbruk, unionens gemensamma fiskeripolitik, ökad sysselsättning och sammanhållning regionalt, bearbetning och saluföring av fiskprodukter samt genomförandet av den integrerade havspolitiken.

Muikun lapiointia troolarissa © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Programperioden 2014–2020

Finlands operativa program

Genom Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland har följande helheter finansierats:

  • främjande av hållbart fiske
  • främjande av hållbart vattenbruk
  • främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)
  • ökande av sysselsättningen och regional sammanhållning
  • främjande av saluföring och bearbetning
  • främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken.

Finansierade projekt

Ur det operativa programmet för Finland finansierades 3 000 projekt och stöd beviljades för sammanlagt mer än 140 miljoner euro. 

Genom det operativa programmet för Finland finansierades också innovationsprogram för fiskerinäringen. Mer information om innovationsprogrammen 2014–2020 hittar du här:

Alla projekt som finansierats genom programmet finns i publikationstjänsten för fiskeristöd Kaju.

Utvärdering av programmet

Effekterna av det operativa programmet för Finland bedöms av ett team som består av sakkunniga i fiskerihushållning och bedömning av fiskbestånd vid Naturresursinstitutet.

Den slutliga utvärderingen av programmet och andra bedömningar hittar du här:

Anvisningar och blanketter 

Behöver du anvisningar och blanketter för den förra programperioden till exempel för rapporteringen av ditt projekt? 

Du hittar dem här: