Utvecklingsprogram för marknadsföring av fisk och fiskkvalitet

Utvecklings­­program för marknads­­föring av fisk och fisk­­kvalitet

Målet för utvecklings­programmet för marknads­föring av fisk och fisk­kvalitet är att främja upp­nåendet av målen i EHFVF-programmet 2021–2027 och programmet för främjande av inhemsk fisk, dvs. öka användningen av fisk och export­värdet.

Utvecklings­program för marknads­föring av fisk och fisk­kvalitet

Målet för utvecklings­programmet för marknads­föring av fisk och fisk­kvalitet är att främja upp­nåendet av målen i EHFVF-programmet 2021–2027 och programmet för främjande av inhemsk fisk, dvs. öka användningen av fisk och export­värdet.

De praktiska åtgärderna i programmet är indelade i fem arbetspaket. Dessa är

  • Upprätthålla konsument­efterfrågan och -intresset i det förändrade marknadsläget
  • Öka fiskutbudet i professionella kök
  • Förbättra fiskprodukternas kvalitet
  • Innovativa lösningar genom nätverkande
  • Internationalisering och exportfrämjande

Programmet har beviljats finansiering fram till slutet av maj 2024.

Pro Fisk samordnar och genomför programmet i samarbete med företag, organisationer och andra samarbets­partner i branschen som bäst lämpar sig för respektive helhet.
 
Mer information
Katriina Partanen, Pro Fisk rf
katriina.partanen@prokala.fi
tfn 0400 827277