Vill du bli yrkesfiskare?

Vill du bli yrkesfiskare?

Är du intresserad av att bli yrkesfiskare? Här hittar du information om vilka krav och skyldigheter som gäller vid kommersiellt fiske och vilka stöd du kan söka som yrkesfiskare.

Information om inledande av kommersiellt fiske och skyldigheter vid yrkesfiske

För att inleda verksamheten som kommersiell fiskare måste du registrera dig som kommersiell fiskare och göra vissa andra anmälningar till myndigheterna.  

På närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats hittar du information om inledande av kommersiellt fiske och vilka krav och skyldigheter som gäller för yrkesfiskare.  

Du kan också kontakta fiskeaktionsgruppen i ditt område.

Du kan även läsa mera på Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf  och Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry (SSAK)

Stöd för kommersiellt fiske

Investeringar i fiskerinäringen (kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fiskhandel) och utvecklingsprojekt som gäller fiskerinäringen finansieras av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF). Finansieringen styrs av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens operativa program för Finland för programperioden 2021–2027. Finansiering söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen i e-tjänsten Hyrrä.

Mer information om vilka åtgärdersom stöds och hur du ansöker om stöd hittar du här.

Stöd för fiskerinäring kan också fås från andra finansieringskällor vid närings-, trafik- och miljöcentralen, till exempel för utveckling av affärsverksamhet eller utbildning. Om du är ny företagare kan du även få startpeng från arbets- och näringslivsbyråerna.