Om fonden

Om fonden

Ur Finlands program i Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) finansieras utvecklings- och investerings­projekt inom fiskeriet som kan hänföra sig till hållbart fiske, vatten­bruk, fisk­förädling och fisk­handel samt miljö­åtgärder inom fiskeriet. Ur fonden finansieras också maritim­politik, fiske­övervakning och fiskeri­data­insamlings­programmet.