Innovations­program för fiske

Innovationsprogram för fiske Blue Products

Målet med det här programmet är att öka värdet på den inhemska fisken, i synnerhet genom att utveckla produkter med högt mervärde. Ett särskilt fokusområde är strömming, skarpsill och karpfisk. Målet är att överföra eller utveckla lämpliga tekniker och verksamhetssätt anpassade till finska förhållanden för att till fullo utnyttja fiskfångsterna (förutom som livsmedel även till bland annat kosttillskott och läkemedelsliknande produkter).

Ukin kalasatama © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Innovationsprogram för fiske Blue Products

Öka värdet av inhemsk fisk och nya mervärdesprodukter

Den inhemska fiskfångsten används idag främst till foder eller som färdiga filéer. I världen finns det dock exempel på hur man genom nätverkande och samarbete mellan aktörer har kunnat utnyttja andra delar av fisken än enbart fiskköttet – exempelvis skinnet, benen och fjällen – i vidareförädlade produkter.

Målet med det här programmet är att öka värdet på den inhemska fisken, i synnerhet genom att utveckla produkter med högt mervärde. Ett särskilt fokusområde är strömming, skarpsill och karpfisk. Målet är att överföra eller utveckla lämpliga tekniker och verksamhetssätt anpassade till finska förhållanden för att till fullo utnyttja fiskfångsterna (förutom som livsmedel även till bland annat kosttillskott och läkemedelsliknande produkter).

Följ även meddelandena om programmet och hur det utvecklas på sociala medier:
På Facebook: https://www.facebook.com/Blue-Products
På Twitter: @products_blue

Länk till åtgärdsplanen för projektet på finska (PDF)

Blue Products logo
It's a fishy business
Foto: Naturresursinstitutet

I programmet ingår fyra arbetspaket:

 1. Tillgången på råvaror och deras kvalitet
  • Fångst av fiskar med lågt värde och strömming, tillgång till biflöden från fiske och förädling, kartläggning av kvalitet och logistiska möjligheter
 2. Fraktionering av råvaror
  • Avskiljning av olje- och proteinfraktioner som är livsmedelsdugliga och av hög kvalitet på ett energi- och kostnadseffektivt sätt med hänsyn till tillgången på råvaror och logistiska utmaningar.
 3. Användning av olje- och proteinfraktioner i livsmedelstillämpningar
  • Livsmedelstillämpningar av fraktioner från förädlad fiskmassa och gjorda i TP2 som kan kommersialiseras snabbt och på ett lönsamt sätt samt produktionsteknik
 4. Produkter med högt mervärde
  • Skapa betydande mervärde för råvarorna genom tillämpningar i specialprodukter

Tidsplan och finansiering:
2017–2019, Budget: 1 milj. €
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen);
EU-finansiering: Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Konsortium:
Österbottens Fiskarförbund (koordinator), Aktion Österbotten (administratör), Teknologiska forskningscentralen (VTT), Åbo universitet (UTU) och Naturresursinstitutet (Luke)

Kontaktuppgifter:
Guy Svanbäck, guy.svanback@fishpoint.net, +358 50 086 0566