Toimintaa ja tuloksia

EMKR:n Suomen toimintaohjelma 9.8.2021

  • % Sidottu EMKR:n EU-tukiosuudesta 95% 95%
  • % Sidottu EMKR:n kansallisesta tukiosuudesta 95% 95%

Euroa tukea jaettu yhteensä

Euroa yksityistä rahaa sidottu hankkeisiin

Kestävän kalastuksen hanketta

Menekinedistämisen ja jalostuksen hanketta

Kestävän vesiviljelyn hanketta

Paikallista kehittämishanketta

Paikallisten toimintaryhmien hankkeiden hanketyypit ja rahoituslähteet

1.1.2014 – 1.1.2020

Hankkeita yhteensä 204 kpl ja rahoitusta 8,1 milj.€

EMKR-hankkeiden jakautuminen eri tyyppien mukaan koko Suomessa ja paikallisilla kalatalousalueilla
Hankkeiden rahoituslähteet jaoteltuina koko Suomessa ja paikallisilla kalatalousalueilla.