Uusi julkaisu Euroopan komission suoraan hallinnoimista EMKR-hankkeista

Euroopan komission tuore julkaisu esittelee joukon hankkeita, jotka on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta komission suoran hallinnoinnin kautta. Projects that innovate : a sample of the projects funded by the European Maritime and Fisheries Fund between...