Euroopan kalastuksenvalvontavirasto hakee pääjohtajaa

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) pääjohtajan hakumenettely on aloitettu ja hakuilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Viraston nykyisen pääjohtajan, ranskalaisen Pascal Savouret’n, toinen viisivuotiskausi päättyy vuonna 2021, eikä häntä sääntöjen mukaan voida valita enää uudelleen. Pääjohtajan viran hakuaika päättyy keskiviikkona 9. syyskuuta 2020 kello 12 Brysselin aikaa.

Pääjohtajan asemapaikka on Espanjassa Vigon kaupungissa, jossa Euroopan kalastuksenvalvontavirasto sijaitsee. Pääjohtajan nimittää EFCA:n hallintoneuvosto ja hänen odotetaan aloittavan toimessaan 1. syyskuuta 2021.

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto on Euroopan unionin erillisvirasto. Viraston tehtävänä on edistää hallinnan, tarkastusten ja valvonnan yhteisten normien korkeatasoisuutta yhteisessä kalastuspolitiikassa.

 

Hakuilmoitus suomeksi.

Utlysningen på svenska.

Määräaikainen haku hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi avautuu 1.8.2020

Maa- ja metsätalousministeriö avaa määräaikaisen hakumenettelyn hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi. Haku on auki 1.8.−30.9.2020. Koronavirusepidemiasta johtuvien etätyö- ja turvallisuusmääräysten vuoksi hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisesti.

Määräaikaisessa hakumenettelyssä voi hakea korvausta vuonna 2019 syntyneisiin hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamiin saalisvahinkoihin. Tuki perustuu hakijan vuoden 2019 rannikkokalastussaaliin laskennalliseen arvoon.

Hakuaika on 1.8.−30.9.2020. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä sähköisesti rahaston tietojärjestelmään puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 30.9.2020 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-palveluun. Sähköisesti saapuneet hakemukset käsitellään ensin etätyömääräyksestä ja koronaepidemian tilanteesta johtuen. Kirjallisesti saapuneet hakemukset käsitellään sähköisesti saapuneiden jälkeen etätyömääräyksen päätyttyä.

Lue päätös haun avaamisesta täältä (PDF)

Hakuohjeen löydät täältä (PDF)

Yhteistyöllä ja verkostoituen eteenpäin – Pasi Kokkonen on yksi Itä-Suomen kalastusmatkailua edistävän hankkeen yrittäjistä.

On helteinen iltapäivä Puumalassa. Olen lähdössä kalastusmatkailuyrittäjä Pasi Kokkosen kanssa kalaan Saimaan Lietvedelle. Matka alkaa vanhasta ja idyllisestä venevajasta, joka kohoaa aivan vedenpinnan yläpuolella. Sen sijaan vene ja sen laitteisto ovat uusinta uutta ja vastaavat hienosti vaativammankin asiakkaan tarpeisiin. Kun uistimet lipuvat veneen perässä ja kalan havaitsemista helpottavat kaikuluotaimet ovat päällä, ehtii siinä moottorin hitaasti hyrräillessä kuulla tarkemmin kalastusmatkailusta ja sen edistämiseen tähtäävästä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamasta paikallisen kehittämisen hankkeesta, jossa Kokkonenkin on mukana.

Kokkonen on toiminut kalastusmatkailuyrittäjänä kymmenkunta vuotta. Hän järjestää veneellään vetouistelu- ja heittokalastusmatkoja. Asiakkaita on moneen lähtöön: on yrityksiä ja yksityishenkilöitä, suomalaisia ja ulkomaalaisia. Erityisesti Aasiasta turisteja on ollut aiempaa enemmän. Aiemmin venäläiset olivat suurin asiakaskunta, mutta ruplan arvon heikkenemisen myötä heidän osuutensa on vähentynyt.

Laadukas kalamatkailu Itä-Suomessa -hanke

Kokkonen on mukana Itä-Suomen kalatalousryhmän Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa -hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Pohjois- ja Etelä-Savon kalastusmatkailuyrittäjien välistä yhteistyötä ja alueen kalastusmatkailua. Hankkeen avulla yrittäjien tarjoamat palvelut pyritään yhdistämään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita isompien myyjien ja matkanjärjestäjien on helpompi myydä myös suuremmille ryhmille. Yhteistyötä myös esimerkiksi majoituspalvelujen tarjoajien kanssa kehitetään, jotta matkailu olisi asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa ja mukautuisi monenlaisiin tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa viestintää ja markkinointia Itä-Suomen kalastusmatkailupalveluista sekä yrittäjien korkean tason palveluista ja asiantuntemuksesta sekä kehittää yrittäjien osaamista koulutuksin ja yhteisellä opintomatkalla.

Hanke sai alkusysäyksensä helmikuussa 2018 Varkaudessa, jossa järjestettiin kalastusmatkailun strategiapäivä. Varsinaisesti hanke lähti kuitenkin vasta nyt vuodenvaihteessa käyntiin ja hanketta koordinoiva Future Missions Oy on haastatellut läpi mukana olevat noin 15 yritystä luodakseen yleiskuvan yritysten taustoista, toiminnasta, heikkouksista ja vahvuuksista. Tarkemman yhteisen suunnittelutyön ja verkostoitumisen alku on koronepidemian takia siirtynyt keväältä loppukesälle. Kuitenkin jo tässä vaiheessa on joukosta löytynyt päteviä ja kiinnostuneita yrittäjiä esimerkiksi selvittämään alustavasti mahdollisuuksia kehittää kalastusmatkailua kuntoutusmuotona. Suunnitteilla on myös jakaa yrittäjiä pienempiin ryhmiin heidän erikoisosaamisensa perusteella. Kokkonen toivoo hankkeelta mahdollista koulutusta kaikuluotainlaitteistoista, jotta korkealuokkaisesta välineistöstä saisi kaiken hyödyn irti.

Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa -hankkeella on vahva pohja aiemmassa vastaavanlaisessa Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittamssa  Turisteja kalastamassa -hankkeessa. Silloin luotiin malli yhteisille kalastusmatkailun laatukriteereille, jonka viisi osa-aluetta ovat asiakaspalvelu, kalastusosaaminen, välineet ja laitteet, turvallisuus sekä kalavarojen kestävä käyttö. Kokkonen ja eräs toinen nykyisen hankkeen yrittäjä olivat mukana myös edellisessä hankkeessa. Se painottui Venäjän turismin edistämiseen, ja Kokkosen mielestä hanke oli onnistunut. Uudelle hankkeelle oli kuitenkin kysyntää, sillä venäläisten turistien määrä on hiipunut ja alalle on tullut uusia ja nuoria yrittäjiä.

Pasi Kokkonen
Kaikuluotausteknologia helpottaa kalastusta

Kalastusmatkailun poikkeuksellinen kesä

Kalastusmatkailussa – kuten matkailualalla yleensäkin – on koronapandemian takia ollut hiljaista, sillä ulkomaalaisia turisteja ei ole käytännössä lainkaan ja yleinen taloudellinen epävarmuus on heikentänyt kysyntää muutenkin. Kokkonen kuitenkin toivoo, että näin kotimaanmatkailun suvena suomalaiset kiinnostuisivat lomareissuillaan hyödyntämään myös kalastusmatkailun palveluja.

Kalusto ei onneksi heikosta kysynnästä huolimatta seiso tyhjän panttina, sillä kalastus on myös Kokkoselle itselleen rakas harrastus ja hän käy usein kalassa lähivesillä ja toisinaan kauempana rannikollakin. Vielä kauemmaksikin tarjoutui tilaisuus lähteä, kun häntä pyydettiin kalaoppaaksi Norjaan ja jopa Karibialle. Kokkonen ei ole kuitenkaan halunnut kotiseutuaan pysyvämmin jättää – tunteehan hän täällä kalavedetkin parhaiten, mikä on ammattiosaamisen kulmakivi.

Vene on hiljalleen matkannut vesillä hyvän tovin, mutta kala ei syö, vaikka niitä kaikuluotaimessa näkyykin. Kokkosen mukaan tällainen on ennennäkemätöntä. Päätämme kuitenkin vielä ajaa yhden syvänteen ylitse, sillä Kokkonen tietää sen olevan kuhien suosikkipaikka. Pian lähes samanaikaisesti kahteen uistimeen nappaakin kala ja sieltä nousee kuha ja hauki. Saalista vedestä nostaessa Saimaan kauniilla vesillä kaltaiselleni kalastusnoviisillekin avautuu kalastuksen hauskuus ja jännittävyys. Saan saaliiksi saadut kalat kotiinviemisiksi, ja avotulella niistä valmistuukin herkullinen ateria koko perheelle.

Katso video: Yrittäjä Pasi Kokkonen ja “Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa” -hanke

Juttua varten on haastateltu myös Itä-Suomen kalatalousryhmän aktivaattoria Pekka Sahamaa ja Future Missions Oy:n Niilo Valkosta.

Teksti, kuvat ja video: Tyyni Kantonen
tyyni.kantonen@mmm.fi

Hallituksen esitys Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista lausunnolle

Kuva: Meri- ja kalatalousverkosto

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakauden 2021−2027 kansalliseen hallinnointiin liittyvästä hallituksen esityksestä. Lausuntoja voi antaa maanantaihin 17.8.2020 asti.

Euroopan unioni antoi toukokuussa 2018 ehdotuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021–2027 sekä ehdotuksen yleisistä säännöksistä seitsemälle yhteistyössä hallinnoitavalle rahastolle. Lisäksi kesäkuussa 2018 EU antoi ehdotuksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Nämä edellyttävät kansallisen lainsäädännön uudistamista Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallinnoimiseksi vuosina 2021−2027.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansallisen ohjelman julkinen kokonaisrahoitus on vuosille 2021−2027 yhteensä arviolta 140 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan kalatalouden alkutuotannon ja jatkojalostuksen uudistumista, kilpailukyvyn parantumista ja kestävää kasvua sekä kalatalouteen liittyviä ympäristötoimenpiteitä. Lisäksi rahastosta rahoitettaisiin mereen liittyvän tiedon parantamista ja erilaisia viranomaistoimenpiteitä.

Laissa säädettäisiin rahaston viranomaisista ja toimielimistä, tuen ehdoista ja hyväksyttävistä kustannuksista, tuen hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta, tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä, tietojärjestelmästä, tietojensaantioikeuksista, tietojenluovutuksesta ja tarkastuksista.

Rahaston hallinnoinnin ehdotetaan jatkuvan pääosin samoilla säännöillä ja samojen viranomaisten toimesta kuin ohjelmakaudella 2014−2020. Uusina säännöksinä ehdotetaan mm. yhteishankkeiden edellytysten tuomista lakiin. Lisäksi tietojärjestelmän, tietojensaantioikeuksien, tietojenluovutuksen ja kalastajille asetettujen tuensaantiedellytysten osalta on pyritty selkeyttämään nykyistä lainsäädäntöä. Rahaston hallinnoinnissa on myös tarkoitus siirtyä täysin sähköiseen asiointiin, eikä paperisia tukihakemuksia tai maksuhakemuksia voisi enää jatkossa jättää.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.

Lausunnot pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisessä lausuntopalvelussa.

 

Linkit:

Lausuntopalvelu

Lausuntopyyntö (PDF)

Luonnos hallituksen esitykseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista (PDF)

 

Lisätietoja:

6.-27.7.2020 asiantuntija Saana Tarhanen (02951 62036), etunimi.sukunimi@mmm.fi

28.7.-17.8.2020 erityisasiantuntija Heta Ratasvuori (02951 62016), etunimi.sukunimi@mmm.fi

10.-17.8.2020 neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), etunimi.sukunimi@mmm.fi.