Määräaikainen haku hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi päättyy 1.11.2021

Määräaikainen hakumenettely hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi on auki 1.9.−1.11.2021. Koronavirusepidemiasta johtuvien etätyö- ja turvallisuusmääräysten vuoksi hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisesti.

Lisätietoa hakumenettelystä löydät tästä linkistä.

Vuoden 2022 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden haku ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haku ELY-keskuksesta alkaa 18.10.2021

ELY-keskus avaa vuoden 2022 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden sekä ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haun ajalle 18.10. – 3.12.2021 klo 16:15 mennessä.

Kiintiönhaku

Kiintiön haku on mahdollinen vain käyttöoikeuksien haltijoille.

Sähköisesti täytettävä kiintiönhakulomake lähetetään käyttöoikeuden haltijoille sähköpostilla.

Niille siirrettävän ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettansa ELY-keskukselle, hakulomake lähetetään kirjeenä.
On erittäin tärkeää, että hakuaikaa noudatetaan ja että vuoden 2021 kiintiömaksu on suoritettu ajallaan.

ELY-keskus tekee vuoden 2022 kiintiöpäätökset troolikalastukseen ennen vuodenvaihdetta ja silakan rysäkalastukseen sekä lohenkalastukseen alkuvuonna 2022.

Ei-siirrettävien käyttöoikeuksien- ja kiintiönhaku

Ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haku on mahdollinen vain ryhmän I aloitteleville kaupallisille kalastajille, joilla on merialueelle rekisteröity kalastusalus. Tätä koskevan toimijakohtaisen kalastuskiintiön haku vuodelle 2022 tapahtuu samalla lomakkeella kuin ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku.

Jaettavissa olevien ei-siirrettävien käyttöoikeuksien määrät ovat seuraavat:
– Silakka / Pohjanlahti / 30/31: 10,000 ‰
– Silakka / Itämeren pääallas ja Suomenlahti / 3D-R30: 8,000 ‰
– Lohi / Itämeren pääallas ja Pohjanlahti / 3BCD-F: 9,341 ‰
– Lohi / Suomenlahti / 3D32: 30,000 ‰

Hakulomake ei-siirrettävän käyttöoikeuden ja sen perusteella myönnettävän kalastuskiintiön hakemiseen on saatavilla pyynnöstä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Hakulomakkeet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku, 3.12.2021 klo 16:15 mennessä.

Lomakepyynnöt ja tiedustelut:
Kalastusmestari Aki Koskinen, puh. 0295 023 025 aki.koskinen@ely-keskus.fi
Kalastusmestari Niklas Ulenius, puh. 0295 023 070 niklas.ulenius@ely-keskus.fi

ELY-keskuksen päätös hakemisen määräajasta

Kalatalouden paikallisten toimintaryhmien hakumenettely kaudelle 2021-2027 on avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut hakumenettelyn Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston kalatalouden paikallisiksi toimintaryhmiksi eli kalaleadereiksi. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut valintakomitean toteuttamaan paikallisten toimintaryhmien ja paikallisten kehittämisstrategioiden valinnan. Valintakomitea antaa palautetta strategioista hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat voivat täydentää hakemustaan annetun palautteen perusteella.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi viimeistään 2.11.2020 klo 16.15.

Lisätietoa:

Päätös hakumenettelyn avaamisesta

Hakuohje kalatalouden paikalliseksi toimintaryhmäksi hakeville