Ansökningstiden för ersättning för skador orsakade av sälar och skarvar avslutas den 1 november 2021

Ansökningstiden för tidsbunden ansökningsomgång för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst är 1.9 − 1.11.2021. På grund av de bestämmelser om distansarbete och säkerhet som beror på coronavirusepidemin ska ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt.

Läs mer om ansökningsomgång här.

De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2022 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas från NTM-centralen från och med den 18.10.2021

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2022 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 18.10. – 3.12.2021 klo 16:15.

Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.

Elektronisk kvotansökningsblankett skickas åt innehavarna av nyttjanderätter per e-post.

Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTMcentralen, skickas ansökningsblanketten per brev.

Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2021 är erlagd inom utsatt tid.

NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2022 före årsskiftet och strömmingsryssjeoch laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2022.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter och kvoter på grund av det

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2022 som
gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.

Mängderna som kan delas ut som icke-överlåtbara nyttjanderätter är följande:
– Strömming / Bottenviken / 30/31: 10,000 ‰
– Strömming / Östersjöns huvudbassäng samt Finska viken / 3D-R30: 8,000 ‰
– Lax / Östersjöns huvudbassäng samt Bottenviken / 3BCD-F: 9,341 ‰
– Lax / Finska viken / 3D32: 30,000 ‰

Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.

Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntmcentralen.fi eller per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO, senast den 3.12.2021 före klockan 16:15.

Blanketter och tilläggsuppgifter:
Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: aki.koskinen@ntm-centralen.fi
Fiskerimästare Niklas Ulenius, tel. 0295 023 070, e-post: niklas.ulenius@ntm-centralen.fi

NTM-centralens beslut om tidsfrist