Kalatuotteiden jäljitettävyyteen liittyvä määräaikainen haku avoinna 3.6.2022 asti

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut määräaikaisen hakumenettelyn hankkeille, jotka liittyvät kalatuotteiden jäljitettävyysratkaisuiden hankintaan ja kehittämiseen. Haun tavoitteena on tukea sellaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka soveltuvat EU-lainsäädännön edellyttämän kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysvaatimuksen täyttämiseen.

Hakumenettelyssä voidaan myöntää rahoitusta yhteensä enintään 400 000 euroa. Rahoitus myönnetään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen toimintaohjelmasta.

Tukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä tai toimittamalla hakulomakkeen Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Hyrrä-järjestelmässä hakemus tulee jättää ohjelmakauden 2014–2020 markkinoiden kehittämisen toimenpiteeseen, joka löytyy EMKR-hankehakemus-valikon alta. Hakuaika päättyy 3.6.2022.

Maa- ja metsätalousministeriön päätös määräaikaisesta hakumenettelystä

Hallitus esittää viiden miljoonan euron tukea kalataloudelle Ukrainan sodan vaikutusten lievittämiseksi

Hallitus esittää kotimaisen ruoantuotannon tukemiseksi yhteensä 300 miljoonan euron tukea. Tästä viisi miljoonaa euroa kohdistetaan kalataloudelle kohonneiden tuotantokustannusten ja markkinahäiriöiden vaikutusten kompensointiin sekä kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin.

Kalataloudelle osoitetaan viiden miljoonan euron tuki kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Kalatalous kärsii muun ruoantuotannon tavoin nopeasti kohonneista tuotantokustannuksista ja kansainvälisten markkinoiden häiriöistä. Kotimainen luonnonkala ja kasvatettu kala ovat tärkeitä myös elintarviketurvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta, ja osa tuesta voidaan kohdistaa kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimiin.

Kalatalouden tuki on osa varautumisen ministerityöryhmän 17. maaliskuuta linjaamaa noin 300 miljoonan euron tukipakettia kotimaiselle ruoantuotannolle. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa kalatalouden tukitoimien valmistelusta. Toimenpiteet ja rahoituksen kohdentuminen niihin tarkennetaan kevään 2022 lisätalousarvioesityksessä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), etunimi.sukunimi@gov.fi