Kalatuotteiden jäljitettävyyteen liittyvä määräaikainen haku avoinna 3.6.2022 asti

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut määräaikaisen hakumenettelyn hankkeille, jotka liittyvät kalatuotteiden jäljitettävyysratkaisuiden hankintaan ja kehittämiseen. Haun tavoitteena on tukea sellaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka soveltuvat EU-lainsäädännön edellyttämän kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysvaatimuksen täyttämiseen.

Hakumenettelyssä voidaan myöntää rahoitusta yhteensä enintään 400 000 euroa. Rahoitus myönnetään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen toimintaohjelmasta.

Tukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä tai toimittamalla hakulomakkeen Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Hyrrä-järjestelmässä hakemus tulee jättää ohjelmakauden 2014–2020 markkinoiden kehittämisen toimenpiteeseen, joka löytyy EMKR-hankehakemus-valikon alta. Hakuaika päättyy 3.6.2022.

Maa- ja metsätalousministeriön päätös määräaikaisesta hakumenettelystä