Avoin työpaja uuden EMKVR-kauden innovaatio-ohjelmista ja kansallisesta verkostosta 29.–30.9.2022

Meri- ja kalatalous - Innovaatio-ohjelmat

Oletko kiinnostunut kalatalouden kehittämisestä ja sitä tukevista verkostoista? Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen työpajan, jossa suunnitellaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ohjelmakauden 2021–2027 innovaatio-ohjelmia sekä kansallista verkostoa. Työpaja järjestetään Helsingissä 29.–30.9.2022. Tervetuloa!

Innovaatio-ohjelmat

Kalatalouden innovaatio-ohjelmia on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ohjelmakaudella 2014–2020. Uudet, Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta 2021–2027 rahoitettavat innovaatio-ohjelmat on tarkoitus käynnistää keväällä 2023. Uutta ohjelmakonseptia suunnitellaan maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä avoimessa työpajassa syyskuussa.

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on kalatalouden innovaatioiden vauhdittaminen ja koko toimialaa hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmilla edistetään yksityisten ja julkisten toimijoiden kumppanuutta ja verkostoitumista. Uudella ohjelmakaudella innovaatio-ohjelmia on tarkoitus kehittää aiempaa yrityslähtöisemmiksi.

Kansallinen verkosto

Myös uuden kansallisen verkoston toiminta on tarkoitus käynnistää keväällä 2023. Verkoston tavoitteena on tiivistää kansallista ja alueellista yhteistyötä kalatalouden kehittämisessä. Verkosto toimisi linkkinä paikallisen ja valtakunnallisen tason välillä, ja sen tarkoituksena on lisätä yhteistyötä mm. viestinnässä, innovaatiotoiminnassa, koulutuksissa ja kalaleader-alueiden ulkopuolelle jäävien alueiden neuvonnassa.

Verkoston ytimen muodostaisivat kalaleader-ryhmien aktivaattorit, jotka käyttäisivät osan työajastaan verkoston teemojen edistämiseen verkostolle laadittavan käyttösuunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintaan on varattu EMKVR:stä. Koska verkoston toiminta tukee tiiviisti kalatalouden valtakunnallista kehitystä, mukaan toiminnan suunnitteluun toivotaan laajasti eri sidosryhmiä.

Työpaja

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää kaksipäiväisen työpajan innovaatio-ohjelmien ja kansallisen verkoston suunnittelusta. Työpaja järjestetään Helsingissä 29.–30.9.2022.

Työpajan alustava ohjelma:

Torstai 29.9.   

Aamupäivä: taustoitus innovaatio-ohjelmista ja kansallisesta verkostosta sekä innovaatio-ohjelmien valmistelua koskeva työpaja (kaikille avoin tilaisuus)

Iltapäivä: kansallisen verkoston valmistelua koskeva työpaja (kaikille avoin tilaisuus)

Perjantai 30.9.

Aamupäivä: käytännön kysymykset kansallisen verkoston hallinnoinnissa (työpaja suunnattu erityisesti kalaleader-ryhmille)