Valtioneuvosto antoi asetuksen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden valmistelut ottavat jälleen askeleen eteenpäin, kun kansallinen lainsäädäntö täydentyy valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään tuen määrästä, hyväksyttävistä kustannuksista, vastikkeetta tehdyn työn määrästä ja arvosta, avustusmuodoista ja kehittämissuunnitelmasta.

Tarkemmilla säännöksillä on tarkoitus yhtenäistää viranomaisten käytäntöjä sekä selkeyttää rahasto-ohjelman tukien myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä. Yhtenäisillä ja selkeillä säännöillä myös tehostetaan viranomaisten toimintaa ja huolehditaan tuen saajien yhdenvertaisesta kohtelusta.

Valtioneuvoston asetus tulee voimaan elokuussa. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston hakumenettelyt ovat jo tiettyjen toimenpiteiden osalta auki. Ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat alkaa myöntämään tukea, tarvitaan vielä komission virallinen hyväksyntä Suomen ohjelmalle sekä seurantakomitean vahvistamat valintakriteerit. Tukia päästään myöntämään arviolta syksyllä 2022.

Valtioneuvoston päätös