EMKVR:n viestintäohje tuensaajille julkaistu

EU:n logo eli EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin rahoittama

Tuensaajalla on velvollisuus tuoda EMKVR:n tuki esiin kaikessa hanketta koskevassa viestinnässä, joka on suunnattu suurelle yleisölle tai hankkeen osallistujille.

Tuki tulee tuoda esiin esimerkiksi nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja viestintämateriaaleissa. Jos hanke liittyy fyysiseen investointiin, tuen saajan tulee asettaa esille Euroopan unionin tuesta kertova tiedotuskyltti tai -juliste. Suurimmissa, yli 10 miljoonan euron hankkeissa tuen saajan tulee järjestää hanketta koskeva viestintätapahtuma tai muu suurempi viestintätoimenpide.

Tarkemmat ohjeet viestintään löytyvät nyt tuensaajien viestintäohjeesta, joka on julkaistu Ohjelman logot ja tiedottaminen -sivulla. Sivulta löytyy myös ohje unionin tunnuksen käytöstä sekä valmiita logoja tuen saajan käyttöön.