Halliurosten käsittely­avustus­järjestelmä jatkuu vuoteen 2027

Harmaahylje nostaa päätään vedestä © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaoloa on 21.12.2023 päätetty jatkaa niin, että asetuksen voimassaoloaika kattaa koko hallituskauden ja vuoden 2027 loppuun saakka. Asetuksen voimassaolon jatkamista koskevalla päätöksellä toteutetaan pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksia kotimaisen kalan tarjonnan sekä ammattikalastajien toimintaedellytysten parantamiseksi.

Asetuksen perusteella myönnettävillä avustuksilla voidaan korvata niitä kustannuksia, joita kaupallisille kalastajille tai kalankasvattajille aiheutuu haittaa aiheuttavien halliurosten käsittelystä. Tämä johtanee myös pyydyksiltä ja kalankasvatuslaitoksilta poistettujen ja käsiteltyjen halliurosten määrien kasvutrendin jatkumiseen.