Hylje- ja merimetsokorvausten määräaikainen hakumenettely aukeaa syyskuussa

Maa- ja metsätalousministeriö avaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston määräaikaisen hakumenettelyn hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi. Haun on tarkoitus avautua 1.9. ja päättyä 1.11.2022.

Määräaikaisessa hakumenettelyssä voi hakea korvausta vuonna 2021 syntyneisiin hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamiin saalisvahinkoihin. Tuki perustuu hakijan vuoden 2021 rannikkokalastussaaliin laskennalliseen arvoon.

Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (www.ruokavirasto.fi/hyrra) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 1.11.2022 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.