Kalatalouden koronatukiin muutoksia vuodenvaihteessa – kansallisen korona-avustuksen voimassaolon jatkamisesta pyydetään lausuntoja

Kalatalouden korona-avustuksiin on tulossa muutoksia vuodenvaihteessa. Kansallisen avustuksen voimassaoloon esitetään jatkoa, ja muutos on lausunnoilla 18.12. asti. Myös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tarjoamiin tukimahdollisuuksiin tulee muutoksia.

Kalatalousalan yritykset ovat voineet hakea tukea koronavirusepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin kalatalouden väliaikaisesta kansallisesta avustusjärjestelmästä ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR).

Kalatalouden väliaikainen kansallinen tuki

Valtioneuvoston asetukseen (369/2020) perustuva kansallinen avustusjärjestelmä on tällä hetkellä voimassa vuoden 2020 loppuun. Asetuksen voimassaoloaikaa esitetään kuitenkin jatkettavaksi, jotta avustuksia voitaisiin myöntää myös ensi vuonna. Esityksen mukaan avustuksia voitaisiin myöntää 30.6.2021 asti, ja hakemukset tulisi jättää 31.5.2021 mennessä. Lausuntoja valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta pyydetään jo 18.12.2020 klo 12 mennessä, koska esitys on kiireellinen. Asetusmuutos on tarkoitus saada voimaan joulukuun lopussa, jotta tuen myöntämiseen ei tulisi katkosta.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuki

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta voidaan myöntää korotettua tukea ja ennakkomaksuja koronaan liittyville hankkeille. Mahdollisuutta korotetun tuen myöntämiseen ei ole sidottu tiettyyn aikarajaan vaan koronatilanteen kestoon, joten korotettua tukea voidaan myöntää myös vuonna 2021, jos koronatilanne jatkuu ja hanke liittyy koronaan sopeutumiseen.

Ennakkomaksuja voidaan maksaa kehittämishankkeille myös vuonna 2021. Sen sijaan ennakkomaksut investointihankkeille mahdollistettiin väliaikaisella lakimuutoksella, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun. Lakimuutokselle on esitetty jatkoa, mutta se ei ehdi tulla voimaan vuoden alussa. Näin ollen investointihankkeille maksettaviin ennakkomaksuihin tulee katkos tammikuun alusta alkaen, eikä niitä voida myöntää ennen kuin niitä koskeva uusi lakimuutos tulee voimaan. Asiasta tiedotetaan heti, kun muutoksen aikataulu selviää.

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta  kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Luonnos kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Perustelumuistioluonnos

 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Timo Halonen, puh. 0295162411, etunimi.sukunimi@mmm.fi

asiantuntija Saana Tarhanen, p. 0295162036, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi.