MMM vahvistanut uusia hakuohjeita

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut uusia hakuohjeita. Uudet hakuohjeet ovat nyt saatavilla seuraaville toimenpiteille:

Kestävä kalastus – art. 29 – osaaminen ja vuoropuhelu
Kestävä kalastus – art. 30 – tulonlähteiden monipuolistaminen
Kestävä kalastus – art. 38 – kalastuksen ympäristöinvestoinnit
Kestävä kalastus – art. 42 & 44 – saaliin arvon lisääminen
Kestävä vesiviljely – art. 49 – vesiviljelyn neuvontapalvelut
Paikallinen kehittäminen – art. 63 – kalatalouden toimintaryhmät
Kalan jalostus ja kauppa – art. 69 – kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus