Meripolitiikan määräaikainen haku avoinna 4.2.2022 asti

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut määräaikaisen hakumenettelyn Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan toimenpiteeseen. Hakumenettelyn teema on innovatiiviset toimet Itämeren tilan parantamiseksi.

Hankkeiden tulee:

  1. edistää kestävää sinistä taloutta ja vähentää meriliikenteen päästöjä Itämerellä tavoitteena meriliikenteen nollapäästöisyys
    tai
  2. edistää Itämeren suojelua.

Hakumenettelyssä rahoitettaviksi valittaville hankkeille voidaan myöntää tukea yhteensä enintään 70 000 euroa. Tuen määrä voi olla enintään 100 % julkisten hakijoiden kohdalla ja enintään 60 % yksityisten hakijoiden kohdalla.

Hakuaika alkoi 22.12.2021 ja päättyy 4.2.2022. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jussi Soramäki, valtioneuvoston kanslia (0295160330; etunimi.sukunimi@gov.fi)

Päätös haun avaamisesta