MMM: Asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä astuu voimaan 1.1.2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1158/2018 liitteessä on luettelo sallituista kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimistä sekä niiden tieteelliset nimet. Asetus astuu voimaan 1.1.2019.

Katso asetus ja kauppanimiluettelo täältä.

Jos haluaa pitää kaupan Suomessa kalastus- tai vesiviljelytuotteita, joita ei luettelossa ole mainittu, on haettava maa- ja metsätalousministeriöltä luettelon muuttamista. Hakemus on perusteltava ja toimitettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua kaupan pitämisen aloittamista maa- ja metsätalousministeriöön.

 

Taustaa: kuluttajille tiedottaminen kalastus- ja vesiviljelytuotteissa EU-maissa

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisessä markkinajärjestelyssä määritetään tiedot, jotka on liitettävä kuluttajille ja suurtalouksille myytäviin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin. Nämä vaatimukset täydentävät yleisiä EU-sääntöjä elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Ne lisäävät myös markkinoiden avoimuutta auttamalla kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja ennen ostopäätöstä.

Uusia sääntöjä alettiin soveltaa 13.12.2014. Komissio tukee alaa uusien vaatimusten soveltamisessa ja on julkaissut taskuoppaan kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista, kuluttajia palvelevista EU:n uusista merkinnöistä.

Uudet säännöt koskevat kaloja, nilviäisiä, äyriäisiä ja merilevää. Niiden mukaan kuluttajille ja suurtalouksille myytävissä tuotteissa on oltava seuraavat tiedot:

  • kunkin lajin kauppanimi ja tieteellinen nimi
  • onko kyseessä mereltä pyydetty vai makean veden kala tai viljelykala
  • pyynti- tai tuotantoalue sekä tuotteen pyynnissä käytetty pyydystyyppi
  • onko tuote sulatettu sekä tuotteen vähimmäissäilyvyysaika (“parasta ennen”- tai “viimeinen käyttöpäivä” -merkinnät) elintarvikkeiden yleisten merkintäsääntöjen mukaisesti.

Jotta tuotteen alkuperä olisi kuluttajille mahdollisimman selvä, pyynti- tai tuotantoalueesta on annettava tarkat tiedot:

  • Mereltä pyydetyt kalastustuotteet:
  • Makean veden kalastustuotteet: alkuperävesistö EU:ssa tai EU:n ulkopuolisessa maassa
  • Viljelykalat: EU-maa tai EU:n ulkopuolinen maa, jossa viljelykalat ovat läpikäyneet viimeisen kasvatusvaiheen.

Vaadittujen tietojen lisäksi tuotteissa voi olla myös lisätietoja esimerkiksi kalastustuotteiden pyynti- tai purkamispäivästä, ympäristöseikoista, eettisistä ja sosiaalisista näkökohdista, jalostus- ja tuotantotekniikoista ja ravintoainekoostumuksesta.

Lähde: Euroopan unioni