MMM avasi määräaikaisen hakumenettelyn meripolitiikan toimenpiteisiin

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut EMKR:n Suomen toimintaohjelman määräaikaisen hakumenettelyn meripolitiikan toimenpiteisiin (asetus 508/2014 artikla 80):

Meriklusterin yhteistyön kehittäminen
Meriklusteriyhteistyön edistäminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti, verkoistoituminen ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen. Hankkeiden tulisi edistää kestävää sinistä kasvua vahvistamalla merielinkeinon kehittämistä ja klusteriyhteistyön koordinointia sekä meriklusterin yritysten ja julkisen sektorin kumppanuutta.

Hakumenettelyn puitteissa voidaan myöntää hankkeisiin tukea enintään yhteensä 200 000 euroa. Tuen määrä voi olla enintään 100 % julkisten hakijoiden kohdalla ja enintään 60 % yksityisten hakijoiden kohdalla.

Hakuaika alkaa 14.1.2019 ja päättyy 22.2.2019. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään Hyrrässä puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15. mennessä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Koko päätös luettavissa tästä:
MMMn päätös määräaikaisen hakumenettelyn avaamisesta meripolitiikan toimenpiteisiin (PDF) 10.1.2019