MMM vahvistanut uuden ohjeen maksuhakemukseen

Maa- ja Metsätalousministeriö on vahvistanut uuden ohjeen maksuhakemukseen. Uusi maksuhakemusohje korvaa aiemman 17.3.2016 päivätyn ohjeen. Voit ladata ohjeen itsellesi tästä.

Uusi ohje eroaa vanhasta ohjeesta (17.3.2016) loppumaksu-kohdan osalta:

Vanhassa ohjeessa: ”Viimeiseen maksuhakemukseen on aina liitettävä hankkeen tuloksia koskeva arviointilomake täytettynä. Viimeistä maksuerää ei suoriteta ennen lomakkeen jättämistä.”

Uudessa ohjeessa: ”Viimeiseen maksuhakemukseen on liitettävä hankkeen tuloksia koskeva arviointilomake täytettynä, mikäli tiedot ovat jo käytettävissä (ks. toimenpidekohtainen arviointilomake). Mikäli tiedot eivät ole viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä käytettävissä, tulee tiedot toimittaa viipymättä kun ne ovat saatavilla (esim. tilinpäätös- ja kalansaalistiedot).”

MMM:n julkaisema tiedote asiaan liittyen.