Muistutus määräaikaisten hakuaikojen umpeutumisesta

Määräaikaisen haun puitteissa olevia tukimuotoja sulkeutuu lähiaikoina.

Kesän päättyessä lähestyvät myös seuraavien tukimuotojen viimeinen hakupäivä:

Kalasataminen ja purkupaikkojen kehittäminen (tuen suuruus yli 200 000 e ja tuen osuus yli 80 %), viimeinen hakupäivä 20.10.2017
Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen, viimeinen hakupäivä 30.9.2017
Valvonnan toimenpiteet, viimeinen hakupäivä 18.9.2017
Valvonnan innovaatiohankkeet, viimeinen hakupäivä 18.9.2017. Lisätietoa tästä saat ELY-keskuksesta.