Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportti valmistunut

Hylje. Kuva: Jouni Koskela

Kuva: Jouni Koskela

 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 17.10.2019 työryhmän, joka sai tehtäväkseen arvioida saimaannorpan suojelemiseksi asetettujen kalastuksenrajoittamistoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tuli selvittää ja esittää myös muita toimenpiteitä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää. Esityksissä tuli ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä pyrkiä kalastus- ja suojeluintressin yhteensovittamiseen.

Työryhmän on jättänyt raporttinsa maa- ja metsätalousministeriölle. Esityksen lähtökohtana on turvata saimaannorppakannan kasvu suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Samalla pyritään mahdollistamaan sekä kaupallinen että vapaa-ajan kalastus.

Työryhmä teki kaikkiaan 35 toimenpide-esitystä. Lue koko raportti täältä.