Ensimmäinen kalaleader-hakuklinikka järjestetään 18.2.2021

Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä on toteutettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa jo kahden ohjelmakauden ajan. Tulevan ohjelmakauden 2021−2027 valmistelut ovat parhaillaan käynnissä, ja tämä alhaalta ylös -periaatteelle pohjautuva menetelmä tullaan näkemään myös uuden rahaston painopisteenä. Paikallisten toimintaryhmien eli kalaleaderien strategian valmisteluita tuetaan järjestämällä hakuklinikoita, joissa käsitellään tulevan kauden valmisteluihin liittyvä asioita. Klinikoille ovat tervetulleita niin nykyiset kuin mahdolliset uudetkin ryhmät.

Ensimmäisellä hakuklinikalla keskitytään paikallisen strategian sisältöön. Miten strategiasta saadaan looginen ja johdonmukainen? Mitä tarkoitetaan strategian vaikuttavuudella? Miten mitataan strategian toteutumista? Tule keskustelemaan näistä kysymyksistä paikallisten kehittäjien ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa hallinnoivien virkamiesten sekä rahaston arviointia tekevien tutkijoiden kanssa.

Ensimmäistä hakuklinikkaa varten pyydämme osallistujia miettimään nykyisen ohjelmakauden kokemusten pohjalta muutaman hyvän ja huonon indikaattorin sekä pohtimaan, miksi ne ovat hyviä/huonoja. Kuvaavatko kyseiset indikaattorit vaikuttavuutta hyvin ja onko tietoja helppo kerätä ja seurata? Esimerkki-indikaattoreita tarkastellaan klinikalla yhdessä, ja keskusteluun voi osallistua myös ilman omia aiempia kokemuksia indikaattoreista.

Hakuklinikka järjestetään TEAMS-kokouksena torstaina 18.2.2021 klo 9-11.30. TEAMS-linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittautumisia hakuklinikalle pyydämme 14.2.2021 mennessä seuraavalla lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/42B3EC5E37553EBF

 

Lisätietoa kalaleader-ryhmien edellytyksistä ja strategian sisällöstä löytyy tästä ohjeluonnoksesta kalaleader-ryhmiksi hakeville:

Luonnos ohjeista kalaleader-ryhmille

Toimintaohjelman luonnos paikallisen kehittämisen osalta (powerpoint-muodossa)

EU-asetusten paikallista kehittämistä koskevat artiklat (tämänhetkinen versio)