Silakkaa ja kilohailia voi jatkossa troolata yhdellä kiintiöalueella kalastusmatkaa kohden

Silakan ja kilohailin troolausta rajoittavan uuden asetuksen tarkoituksena on parantaa kanta-arvioiden luotettavuutta ja oikeankokoisten kalastuskiintiöiden vahvistamista. Asetus tuli voimaan 22.5.2020.

 

Voimaan tulleella asetuksella rajoitetaan silakan ja kilohailin kalastusta troolipyydyksillä yhteen silakan kiintiöalueeseen kalastusmatkaa kohden.

Lisäksi rajoitetaan saalista mukanaan pitävien kalastusalusten uudet kalastusmatkat siihen kiintiöalueeseen, josta niiden ruumassa jo oleva saalis on peräisin.

Asetuksen tarkoituksena on lisätä kalastusviranomaisten mahdollisuuksia valvontaan, mikä parantaa saalistilastojen luotettavuutta.

– Saalistiedot muodostavat tärkeän perusteen kalakantojen arviointityölle, joten on tärkeää, että tiedot troolikalastuksessa saaduista silakan ja kilohailin saaliista ovat mahdollisimman oikeita, sanoo neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriöstä.

Saalistietojen virheellisyydet voivat johtaa silakka- tai kilohailikannan yli- tai aliarvioimiseen. Tämä vaikeuttaa kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n arviointityötä ja voi johtaa kalastuskiintiöiden vahvistamiseen joko liian pieninä tai suurina ja siten vaarantaa kalastuksen kestävyyden.

ICES suosittaa vuosittain silakan kalastuskiintiöt Pohjanlahden sekä Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan kiintiöalueille. Kilohailille on vain yksi koko Itämeren kattava kiintiöalue. Kiintiöalueet perustuvat ICES:n soveltamiin silakka- ja kilohailikantojen arviointialueisiin.

 

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Orian Bondenstam, maa- ja metsätalousministeriö, p.  0295162494, etunimi.sukunimi@mmm.fi.