Sinistä hyvinvointia – syrjäytymisen torjumista kalastamalla

Tässä hankkeessa sovelletaan luonnosta saatavaan hyvinvointiin perustuvaa Green Care –konseptia merellisessä ympäristössä. Kalastuksen ja kalojen maailmaan syventymisen toivotaan kääntävän hankalassa tilanteessa olevien nuorten elämän suuntaa.

”Pidä huoli merestä, ja meri pitää huolen sinusta”

Suomessa jopa 16 % kouluikäisistä kamppailee oppimisvaikeuksien kanssa (Tilastokeskus). Tutkimusten mukaan juuri oppimisvaikeudet ja heikko koulumotivaatio ennakoivat syrjäytymisen riskiä. Tämä sukupolvi on myös merkittävä rannikkoalueen tulevaisuuden kannalta ikääntyvän väestörakenteen vuoksi, eikä vähiten elinkeinokalastuksen näkökulmasta. Tämän hankkeen tarkoituksena on vastata elinkeinokalastuksen työvoimatarpeisiin innoittamalla nuoria kalastajan ammattiin sekä luomalla uudenlaista sosiaalista yrittäjyyttä kalastuksen parissa työskenteleville. Tavoitteena on tehdä opinnoista ​​mielekkäämpiä ja tukea ammattiuran suunnittelua – mahdollisesti kalastajaksi.

Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi ammattikalastajien ja koulujen yhteistyötä ja kehittämällä toimintamallia 13–15-vuotiaille oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Toimintamallit räätälöidään jokaiselle oppilaille ja hänen haasteisiin sopivaksi. Ajatus perustuu aiempiin positiivisiin tutkimustuloksiin maatilaympäristössä tapahtuvasta oppimisesta.

Tavoitteena on toteuttaa vierailuja säännöllisesti kalastukseen liittyvässä ympäristössä. Toiminta suunnitellaan sopimaan yhteen koulun opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi, esimerkiksi matematiikan, biologian ja yrittäjyysopetuksen osalta. Konkreettisesti oppilaat voivat osallistua kalastajien maalla tapahtuviin toimintoihin (saaliin purkaminen, kalastusvälineiden valmistus, sekä verkoista, veneistä ja saaliista huolehtiminen ja mahdollisesti kalan jatkojalostaminen). Kalastajat saavat korvauksen työstään.

Tulokset: Hanke on vielä varhaisessa vaiheessa, mutta hankkeen vetäjä toivoo edistystä oppimisessa ja vahvempaa koulumotivaatiota. Oppilaat näkevät käytännön hyödyn koulun teorialle, esimerkiksi biologiassa käsiteltyjä kalalajeja, yrityksen käytännön toimintaa verrattuna yrittäjyyden oppitunteihin jne. Toimimalla yhdessä kalastajien kanssa oppilaat näkevät työelämää sekä sen tavoitteita. Oppilaiden toivotaan valmistuvan koulusta tietäen enemmän ja omaavan positiivisemman kuvan paikallisesta elinkeinokalastuksesta kuin ennen hanketta.

Tämä hanke keskittyy vanhempiin oppilaisiin, mutta hyviä tuloksia on saatu vastaavilla, maatiloilla tehdyillä hankkeilla 10–11-vuotiaiden oppilaiden kanssa. Muunnoksilla samankaltainen ohjelma voitaisiin kehittää työuupumuksesta, mielenterveysongelmista, masennuksesta tai riippuvuudesta toipuville ryhmille.

Opittua: Kokemuksien perusteella ryhmäkokojen tulisi olla pieniä, sillä oppilailla täytyy olla mahdollisuus oppia omassa tahdissaan ja saada riittävästi huomiota. Tulee myös huomioida, että kaikki oppilaat eivät hyödy tämän kaltaisesta toiminnasta. Oppilaat tulisi siksi valita huolella. Nuorten kanssa työskennellessä kaikkien osallistuvien aikuisten tulee soveltua työhön nuorten kanssa. Nuorten allergiat ja pelot tulisi myös ottaa huomioon.

Hankkeen tiedot

Virallinen nimi: Blå omsorg (Blue care) –servicemodell för utsatta barn och unga I Österbotten
Toteutuksen aikataulu: Elokuu 2017 – kesäkuu 2020

Tuensaaja
Luonnonvarakeskus (LUKE)
Tutkija Pia Smeds
pia.smeds@luke.fi
029 532 6549

Paikallisen toimintaryhmän yhteystiedot
FLAG Ostrobothnia Kustaktionsgruppen
jessica@aktion.fi
050 465 2565
www.aktion.fi

Hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaiskustannus: 39 845 €
(a) Kalastuksen paikallisen toimintaryhmän tuki: 31 876 € (80 % hankkeen kokonaiskustannuksesta)
i. EU tuki (EMKR): 13 484 €
ii. Muu julkinen tuki: 18 392,45 €
(b) Tuensaajan osuus: 7 969 € (20 % kokonaiskustannuksista)