Toimenpidekohtaisia hankesuunnitelmia on lisätty meri- ja kalataloussivustolle

Hankesuunnitelmassa kuvataan hankkeen tarve ja tausta sekä suunnitellut toimenpiteet, toteutustapa ja kustannukset. Hyvä hankesuunnitelma toimii hankkeen runkona, vähentää lisätietopyyntöjen tarvetta ja sujuvoittaa päätöksentekoa. Liitä hankesuunnitelma Hyrrään, kun jätät tukihakemuksen.

Seuraaviin toimenpiteisiin on lisätty hankesuunnitelmat:

  • Kalastuksen investoinnit
  • Moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen
  • Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin
  • Vesiviljelyn investoinnit
  • Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Hankesuunnitelmat löydät täältä.