EMKVR:n Suomen ohjelma

EMKVR:n Suomen ohjelma

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnetään tukea Suomen ohjelman mukaisesti. Tältä sivulta löydät tietoa Suomen ohjelmasta, ohjelman arvioinneista sekä seurantakomiteasta. 

Suomen ohjelma

Suomen ohjelmassa kuvataan rahaston strategiset tavoitteet sekä rahoitettavat toimenpiteet toimintalinjoittain. Ohjelma sisältää myös mm. ohjelmalle asetetut indikaattoritavoitteet sekä rahoitussuunnitelman.

Ohjelman ennakointi ja arviointi

Toimintaohjelman arviointi ja ennakointi

Suomen toimintaohjelman vaikuttavuutta arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-arvioinnin osaajista koostuva tiimi. Arviointia tehdään jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä elinkeinon yrittäjien, hallinnon ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella kalatalouden kehittämis- ja politiikkatoimia voidaan ohjelmakauden aikana suunnata tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Arviointi palvelee myös EU-komission ohjelman seurantaan liittyviä tietotarpeita.

Lisätietoa arvioinnista ja ennakoinnista

Seurantakomitea

Euroopan komissio hyväksyi Suomen ohjelman 3.8.2022. Valtioneuvosto on 4.8.2022 asettanut Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 seurantakomitean ja seurantakomitea on ensimmäisessä kokouksessaan 15.9.2022 hyväksynyt työjärjestyksensä sekä hankkeiden valintakriteerit.

Seurantakomitean asettamispäätös ja kokoonpano (PDF)

Seurantakomitean työjärjestys (PDF)

Valintakriteerit (PDF)