Mihin voin saada tukea?

Mihin voin saada tukea?

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta 2021–2027 tuetaan kalatalouden kehittämistä ja investointeja, paikallista kehittämistä sekä kalatalouden ympäristöhankkeita. Lisäksi rahoitetaan meripolitiikan hankkeita sekä kalastuksen valvontaa ja tiedonkeruuta.

Muikun lapiointia troolarissa © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Mihin voin saada tukea?

EMKVR:n tukea myönnetään Suomen ohjelman mukaisiin hankkeisiin, jotka täyttävät valintakriteerit.

Osa tuettavista toimista on jatkuvasti haettavissa, osaan voi hakea rahoitusta ainoastaan erikseen avattavissa määräaikaisissa hakumenettelyissä. Jatkuvat ja määräaikaiset hakumenettelyt sekä suunnitelman tulevista hakumenettelyistä löydät täältä:

Suunnitelma hakumenettelyjen avaamisesta

Kalaleader-ryhmät myöntävät EMKVR-tukia omasta rahoituskiintiöstään oman paikallisen strategiansa mukaisesti. Ryhmät päättävät itse hakumenettelyjen avaamisesta. Lisätietoa kalaleader-ryhmistä löydät täältä.

Ohjeita tuen hakemiseen löydät täältä.