Paikallinen kehittäminen

Paikallinen kehittäminen

Kalatalouden paikallista kehittämistä tuetaan kalaleader-ryhmien kautta. Ne myöntävät rahoitusta oman paikallisen strategiansa mukaisiin hankkeisiin. 

Paikallisten kehittämisstrategioiden mukaiset hankkeet  

Mihin tukea voi saada?  

Toimenpiteestä rahoitetaan paikallisten kehittämisstrategioiden mukaisia hankkeita, jotka paikalliset toimintaryhmät ovat valinneet rahoitettavaksi.  

Hankkeiden tulee edistää erityisesti kalatalouden arvoketjun eli kalastuksen, vesiviljelyn, jalostuksen tai kaupan yritysten toimintaa, kalaan liittyvää matkailua tai kalavarojen tilan parantamista.  

Rahoitettavat hankkeet voivat olla alueen strategiasta riippuen esimerkiksi  

 • yleishyödyllisiä kehittämishankkeita 
 • yhteistyöhankkeita, jotka edistävät alueen kalataloutta ja alueen kalavarojen monipuolista, kestävää käyttöä 
 • uusien kalastajien rekrytoimista edistäviä hankkeita 
 • koulutus- ja viestintähankkeita, etenkin digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin saralla.  
 • pilottihankkeita tai kokeiluja esimerkiksi hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen tai kalastuslupien saatavuuden parantamiseen liittyen 
 • hankkeita, joissa kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalisia ratkaisuita ja uusia toimintatapoja  
 • lähiruoan käyttöä edistäviä hankkeita 
 • verkostoitumista ja yhteistyön kehittämistä tukevia hankkeita 
 • ympäristö- ja kunnostushankkeita 
 • ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäviä hankkeita 
 • kulttuuriarvoja edistäviä hankkeita 

Kenelle tukea voidaan myöntää? 

Keskeiset tuensaajat määritellään tarkemmin paikallisissa kehittämisstrategioissa.  

Tutustu tarkemmin kalaleader-ryhmiin ja niiden paikallisiin strategioihin.