Effekterna av höjningen av gösens minimått -projektet startar

Projektet som undersöker effekterna av höjningen av gösens minimimått på de kommersiella fiskarnas gösfångster och på gösbeståndet har startat och varar till slutet av år 2020. Målet är att reda ut vilka effekter höjningen av minimåttet på gös har för de kommersiella...