Åtgärdsspecifika projektplaner har lagts till på havs- och fiskeriwebbsidan

I projektplanen beskrivs projektets behov och bakgrund samt planerade åtgärder, genomförandemetoder och kostnader. En bra projektplan fungerar som ram för projektet, minskar behovet av att begära ytterligare information och underlättar beslutsfattandet. Bifoga projektplanen till Hyrrä vid inlämnande av ansökan.

Till följande åtgärder har lagts till projektplaner:

  • Investeringar i fiske
  • Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten
  • Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande
  • Investeringar i vattenbruk
  • Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Projektplanerna hittar du här.