Määräaikaiset haut vuonna 2019

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii avaamaan määräaikaiset hakumenettelyt alla olevan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on suuntaa antava ja kaikkia lueteltuja toimenpiteitä ei välttämättä aina pystytä avaamaan. Määräaikaiset hakumenettelyt avataan erikseen tehtävällä ilmoituksella. Merijakalatalous.fi -sivuilta löydät aina ajankohtaisen tiedon avautuvista hauista etusivuilta ja tapahtumakalenterista.

Auki olevat haut:

Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3), 300 000 euroa
Tutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet (art. 28 ja 44.3), 300 000 euroa
Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art 41.1.3 ja 44.1.f), 1 000 000 euroa
Merien biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40.1.b-g ja 44.6), 500 000 euroa
Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47), 300 000 euroa

Artiklan 28 (tutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet) osalta tavoitteena on kuhan kalastuksen säätelyn muutosten vaikutusten selvittäminen. Haussa painotetaan erityisesti seuraavia hakukriteerejä:
– Hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uudistumista (25 pistettä)
– Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä (15 pistettä)
Valintakriteerit ja hakuohjeet löydät täältä.

Hakuaika alkaa 8.2.2019 ja päättyy 5.4.2019. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (hyrrä) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Ministeriön päätös (PDF)

Tilaa meri- ja kalatalousverkoston uutiskirje, niin saat tiedon ajankohtaisista EMKR-asioista suoraan sähköpostiisi.

Suuntaa antava suunnitelma määräaikaisten hakujen avaamisesta vuonna 2019:

 

Määräaikaisen hakumenettelyn piiriin kuuluvat toimenpiteet on jaoteltu alkuvuodesta (tammi-helmikuu) avattaviin toimenpiteisiin sekä syksyllä (syys-lokakuu) avattaviin toimenpiteisiin. Lisäksi erikseen avataan hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen sekä kalastuksen ja vesiviljelyn neuvontapalvelut.

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 1093/2014 18 § 1. mom. nojalla päättänyt jatkuvaa hakumenettelyä koskevista poikkeuksista (1887/04.04.03.00/2015).