Määräaikaiset haut vuonna 2019

Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii avaamaan määräaikaiset hakumenettelyt alla olevan suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on suuntaa antava ja kaikkia lueteltuja toimenpiteitä ei välttämättä aina pystytä avaamaan. Määräaikaiset hakumenettelyt avataan erikseen tehtävällä ilmoituksella. Merijakalatalous.fi -sivuilta löydät aina ajankohtaisen tiedon avautuvista hauista etusivuilta ja tapahtumakalenterista.

Auki olevat haut:

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut määräaikaisen haun hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteeseen (artikla 40.1.h). Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 – 2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2018 aikana syntyneiden saalisvahinkojen korvaamista.

Hakuaika on voimassa 12.6. – 30.9.2019. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmä Hyrrään puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 30.9.2019 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon. Hakemuksia voidaan käsitellä erissä jo hakuajan kuluessa.

Ministeriön päätös 11.6.2019 (PDF)
Arviointilomake (art 40.1.h) hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen 2019
Hakuohje – hylje- ja merimetsokorvaus 2019
Bedömningsblankett Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och skarvar 2019
Ansökningsanvisning – säl- ja skarvkompensation 2019

Tilaa meri- ja kalatalousverkoston uutiskirje, niin saat tiedon ajankohtaisista EMKR-asioista suoraan sähköpostiisi.

Suuntaa antava suunnitelma määräaikaisten hakujen avaamisesta vuonna 2019:

 

Määräaikaisen hakumenettelyn piiriin kuuluvat toimenpiteet on jaoteltu alkuvuodesta (tammi-helmikuu) avattaviin toimenpiteisiin sekä syksyllä (syys-lokakuu) avattaviin toimenpiteisiin. Lisäksi erikseen avataan hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen sekä kalastuksen ja vesiviljelyn neuvontapalvelut.

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 1093/2014 18 § 1. mom. nojalla päättänyt jatkuvaa hakumenettelyä koskevista poikkeuksista (1887/04.04.03.00/2015).