Tuen hakeminen

 

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ensimmäiset hakumenettelyt 4.3.2022. Ensimmäisinä haettaviksi on avattu investointitoimet, kalaleader-ryhmien toimintaraha sekä kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu. Suunnitelma hakumenettelyjen avaamisesta on päivitetty 29.9.2023. 

Ensimmäiset hakumenettelyt avattiin ensisijaisesti kiireellisiä investointihankkeita varten. Hakemuksen jättäminen Hyrrä-tietojärjestelmään mahdollistaa sen, että hankkeen kustannukset tulevat tukikelpoisiksi hakemuksen jättämispäivästä alkaen siinä tapauksessa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee myöhemmin hankkeelle myönteisen tukipäätöksen. Toisin sanoen hankkeita voi alkaa toteuttaa jo tukihakemuksen jättämisen jälkeen hakijan omalla riskillä tiedostaen, että hankkeeseen saatetaan tehdä kielteinen tukipäätös.

Euroopan komissio hyväksyi Suomen EMKVR-ohjelman 3.8.2022. Toimenpidekohtaiset linjaukset sekä hakuohjeet tarkentuvat ohjelmakauden edetessä. Ennen hakemuksen jättämistä lue yleiset hakuohjeet.

Suomen ohjelman seurantakomitea hyväksyi hankkeiden valintaperusteet 15.9.2022. Hankkeiden valintaperusteet muodostuvat yleisistä tukikelpoisuuskriteereistä ja toimenpidekohtaisista valintakriteereistä. Jokaisen hankkeen on läpäistävä tukikelpoisuuskriteerit soveltuvin osin, jotta hankekäsittelyssä voidaan edetä arvioimaan toimenpidekohtaisia valintakriteerejä. Pisteytys perustuu Suomen EMKVR-ohjelman strategisiin valintoihin.

 

4.3.2022 avatut jatkuvat hakumenettelyt:

Toimintalinja 1: Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

  • Kalastuksen investoinnit
  • Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin
  • Tiedonkeruu
  • Valvonta

Kalastusalusten moottorin vaihtoihin liittyvä toimenpide on siirretty jatkuvaan hakuun 24.10.2022 lukien. Kalasatamien ja purkupaikkojen investointeihin liittyvä toimenpide avataan haettaviksi myöhemmin.

Toimintalinja 2: Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

  • Vesiviljelyn investoinnit
  • Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Toimintalinja 3: Paikallinen kehittäminen

  • Kalaleader-toimintaraha

Tuen maksatusta haetaan Hyrrässä. Maksuhakemuksen käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus eli KEHA-keskus.

Tukihakemuksen ohjeet

Yleiset hakuohjeet

Investointitukien hakuohje

Ohje yritysten kehittämishankerahoituksen hakemiseen

Tulosindikaattoriohje

Hyrrä-ohje

Hyrrä: usein kysytyt kysymykset

Tiedotusohje tuensaajalle

Toimenpidekohtaiset ohjeet

Toimenpide 1.2.1: Moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen

Toimenpidekohtaiset hankesuunnitelmat

Toimenpide 1.1.2: Kalastuksen investoinnit

Toimenpide 1.1.3 Kalasatamat ja purkupaikat

Toimenpide 1.2.1: Moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen

Toimenpide 1.6.3: Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten
hyvinvointiin

Toimenpide 2.1.2: Vesiviljelyn investoinnit

Toimenpide 2.2.2: Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Maksatus

Ohje maksatuksen hakemiseen

Vastikkeettoman työn seurantalomake kaavoilla

Vastikkeettoman työn seurantalomake ilman kaavoja

Selvitys käytettyinä hankituista koneista ja laitteista

Kokonaistyöajanseurantalomake

Palkkaselvityslomake (päivitetty 10/2023)

Hankintaselvityslomake

Muuta

Suunnitelma hakumenettelyjen avaamisesta

Valintakriteerit

Päätös hakumenettelyn avaamisesta

Valtioneuvoston päätös Suomen EMKVR-ohjelman hyväksymisestä