Luonnossa menestyvät kalaistukkaat – kasvatuksen ja tuloksellisuuden haasteet -seminaari 19.2. Kajaanissa – ilmoittaudu 14.2. mennessä!

Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader järjestävät Luonnossa menestyvät kalaistukkaat – kasvatuksen ja tuloksellisuuden haasteet -seminaarin keskiviikkona 19.2.2020 kello 9–15 Kajaanissa kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsän Kouta-Salissa. Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa kalaistukkaiden kasvattajille sekä istuttajille ja niistä vastaaville tahoille, sekä kalastusta harrastaville ja muille asiasta kiinnostuneille.

Seminaari järjestetään osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kalatalouden ympäristöohjelman toimintaa.

Ilmoittautuminen

Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja ilmoittaudu seminaariin 14.2.2020 kello 12.00 mennessä oheisesta linkistä: https://www.lyyti.fi/reg/Luonnossa_menestyvat_kalaistukkaat_7119

Euronewsillä artikkeli rannikon menestyksekkäistä mestari-kisällihankkeista

Euronews-uutissivu on julkaissut artikkelin suomalaisen rannikkokalastuksen haasteista ja mestari-kisällihankkeiden mahdollisuuksista niiden ratkaisijana.

Artikkelissa haastatellaan mestari-kisälliohjelman käyneitä kalastajia Tanja Åkerfeltiä ja Marie Kellgreniä sekä ESKO-kalatalousryhmää.  He kertovat koulutushankkeen hyvistä kokemuksista, mutta myös rannikkokalastuksen ongelmista, kuten hylkeiden aiheuttamista vahingoista ja ammattikunnan korkeasta keski-iästä. Koulutuksen kautta on mahdollista saada nuoria uusia kalastajia alalle ja mahdollistaa näin elinkeinon jatkuminen. Samanlaista positiivista kehitystä kaivattaisiin hyljeongelmaan, joka odottaa yhä ratkaisuaan: nyt kalastajat kokevat kasvavan hyljekannan verottavan saaliita liikaa.

Artikkelin yhteydessä julkaistua videota näytetään myös Euronewsin tv-kanavalla 21.–27.1.2020.

 

Lue artikkeli ja katso video tästä linkistä.

Lue lisää kalatalouden paikallisten toimintaryhmien hankkeista täältä.

Lausuntopyyntö: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston uuden toimintaohjelman ja sen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistelun käynnistäminen

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman valmistelun ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arvioinnin. Ministeriö pyytää lausuntoja valmistelusuunnitelmasta 14.2.2020 mennessä. Uusi toimintaohjelma ja siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö koskevat rahaston seuraavaa ohjelmakautta 2021−2027. Toimintaohjelman valmistelun yhteydessä päivitetään myös kansallinen vesiviljelystrategia ja siihen liittyvä ympäristöselostus.

Uusi EMKR-rahasto toimii EU:n meri- ja kalatalouspolitiikan rahoitusvälineenä kaudella 2021–2027. Suomen toimintaohjelman valmistelun yhteydessä päivitetään myös kansallinen vesiviljelystrategia, sillä nykyinen strategia ulottuu vain vuoteen 2022 asti.

Koska toimintaohjelman ja vesiviljelystrategian muodostamalla kokonaisuudella voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia, niistä tehdään lain edellyttämä ympäristövaikutusten arviointi eli SOVA-arviointi. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella ohjelman eri toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Arvioinnin tuloksena toimintaohjelmalle ja vesiviljelystrategialle laaditaan ympäristöselostus.

Toimintaohjelmaa ja vesiviljelystrategian muutosta valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä. Luonnonvarakeskus vastaa ympäristöarvioinnin ja -selostuksen laatimisesta.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja oheisesta suunnitelmasta, jossa kuvataan toimintaohjelman valmistelun ja vesiviljelystrategian muutoksen sekä niihin liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmisteluprosessi.

Viranomaisilla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta 14.2.2020 mennessä. Suunnitelmaa päivitetään saadun palautteen perusteella.

Linkit:

Lausuntopyyntö (PDF)

Valmistelusuunnitelma (PDF)

Lisätietoja: asiantuntija Saana Tarhanen, p. 0295162036, saana.tarhanen[at]mmm.fi.