Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma ja vesiviljelystrategia lausunnoille

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta, vesiviljelystrategiasta sekä niitä koskevasta ympäristöselostuksesta. Lausuntoaika on 17.12.2021–23.1.2022.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) tuetaan kalastusta, vesiviljelyä, kalan jalostusta, kaupan toimenpiteitä sekä kalatalouden paikallista kehittämistä. Viranomaistoimista tuetaan esimerkiksi kalastuksen valvontaa ja tiedonkeruuta sekä meripolitiikan toimia. Ohjelmassa määritellään ohjelmakauden strategia, tuettavat toimenpiteet ja rahoitussuunnitelma. Ohjelma kattaa vuodet 2021–2027, ja toimeenpano voi jatkua vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on tukea kalatalousalan kestävää kasvua.

Vesiviljelystrategian tavoitteena on luoda vesiviljelylle kilpailukykyinen ja kestävään kasvuun kannustava toimintaympäristö, tukea vastuullisuutta sekä varmistaa kalojen hyvinvointi ja terveys. Vesiviljelystrategia koskee Manner-Suomea ja ulottuu EMKVR-ohjelman tavoin vuoteen 2030.

”Kuluttajia kiinnostaa terveellinen lähiruoka, ja kala vastaa tähän toiveeseen erinomaisesti. Kala on myös ilmaston ja ympäristön kannalta vastuullista ruokaa, joten kotimaisen kalatalouden kestävää kasvua todella kannattaa tukea”, ministeri Jari Leppä toteaa.

Ympäristöselostus kattaa EMKVR-ohjelman sekä Manner-Suomen ja Ahvenanmaan vesiviljelystrategiat. Selostuksen on laatinut Luonnonvarakeskus.

EMKVR-ohjelma ja vesiviljelystrategia perustuvat Euroopan unionin asetuksiin ja toteuttavat Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa. EMKVR-ohjelmaa ja vesiviljelystrategiaa on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön johdolla laajassa sidosryhmäyhteistyössä.

Lausunnot toimitetaan 23.1.2022 mennessä lausuntopalvelu.fi-palvelussa tai maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon: kirjaamo.mmm@gov.fi.

Linkit lausuntopalveluun:

EMKVR-ohjelma

Vesiviljelystrategia

Lisätietoja antavat

EMKVR-ohjelma:

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), etunimi.sukunimi@gov.fi. (17.­–22.12.2021; 10.–23.1.2022)

Erityisasiantuntija Saana Tarhanen (02951 62036), etunimi.sukunimi@gov.fi (17.–22.12.2021; 3.1.2022; 10.–23.1.2022)

Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori (02951 62016), etunimi.sukunimi@gov.fi (17.–22.12.2021; 7.1.2022; 10.–23.1.2022)

Kalatalousneuvos Risto Lampinen (0295 162 458), etunimi.sukunimi@gov.fi (27. ja 29.–30.12.2021)

Vesiviljelystrategia:

Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam (0295 162 494), etunimi.sukunimi@gov.fi (17.–22.12.2021 ja 3.–23.1.2022)

EMKR-toimenpiteiden jatkuva hakumenettely päättyy 31.12.2021

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpiteet siirretään jatkuvasta hakumenettelystä määräaikaiseen hakuun 1.1.2022 alkaen. Muutos koskee kaikkia rahaston toimenpiteitä paikallista kehittämistä lukuun ottamatta.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoitusta on voinut hakea toimenpiteestä riippuen joko jatkuvassa tai määräaikaisessa hakumenettelyssä. Jatkuvassa haussa oleviin toimenpiteisiin on voinut hakea rahoitusta milloin vain, kun taas määräaikaisessa haussa oleviin toimenpiteisiin on voinut jättää rahoitushakemuksen ainoastaan määrättyinä ajankohtina.

Ohjelmakauden lähestyessä loppuaan maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt siirtää kaikki EMKR-toimenpiteet määräaikaisen haun piiriin. Poikkeuksena on paikallisen kehittämisen toimenpide, jossa hakumenettelyistä ja niiden ajankohdista päättävät kalatalouden paikalliset toimintaryhmät. Muutos tulee voimaan 1.1.2022, eli jatkuvassa haussa olleisiin toimenpiteisiin voi jättää rahoitushakemuksia 31.12.2021 asti.

Muutoksen tavoitteena on sujuva siirtyminen uudelle Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ohjelmakaudelle. EMKR-kausi on päättymässä, ja määräaikaiseen hakumenettelyyn siirrytään lopun rahoituksen tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi. Määräaikaisia hakumenettelyjä voidaan avata maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä, jos EMKR-rahoitusta on käytettävissä.

Uuden EMKVR-kauden toimenpiteet pyritään avaamaan haettavaksi kevään 2022 aikana. Uuden kauden valmisteluista ja aikataulusta tiedotetaan merijakalatalous-sivuilla.

Maa- ja metsätalousministeriön päätös jatkuvan hakumenettelyn sulkemisesta

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen (02951 62411), etunimi.sukunimi@gov.fi.

Erityisasiantuntija Saana Tarhanen (02951 62036), etunimi.sukunimi@gov.fi

Erityisasiantuntija Heta Ratasvuori (02951 62016), etunimi.sukunimi@gov.fi