Valtioneuvoston asetus kalatalouden kriisituesta lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta, jolla säädettäisiin Ukrainan sodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta. Lausuntoaika päättyy 5.8.2022. Venäjän hyökkäys...

Uudet kalaleader-ryhmät valittu

Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut kalatalouden paikallisesta kehittämisestä vastaavat kalaleader-ryhmät Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uudelle ohjelmakaudelle. Manner-Suomessa toimii jatkossa 10 kalaleader-ryhmää, ja niiden alueellinen...