Määräaikainen haku hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi on avattu 12.9.2022

Maa- ja metsätalousministeriö avaa määräaikaisen hakumenettelyn hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi. Haku on auki 12.9.−31.10.2022.

Määräaikaisessa hakumenettelyssä voi hakea korvausta vuonna 2021 syntyneisiin hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamiin saalisvahinkoihin. Tuki perustuu hakijan vuoden 2021 rannikkokalastussaaliin laskennalliseen arvoon.

Hakuaika on 12.9.−31.10.2022. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä sähköisesti rahaston tietojärjestelmään puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 31.10.2022 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-palveluun. Sähköisesti saapuneet hakemukset käsitellään ensin. Kirjallisesti saapuneet hakemukset käsitellään sähköisesti saapuneiden jälkeen.

Päätös haun avaamisesta (PDF)

Hakuohje (PDF)